Release notes IPROX-Modules versie 4.6.2240

Publicatiedatum: 6 oktober 2022

Toelichting release notes per aanpassing
Component Key Release Notes
IPMOD-1639

Dit betreft een optimalisatie t.b.v. toegankelijkheid. Als in de navigatie elementen als kop (kunnen) worden gezien (van het onderliggende submenu), zijn deze nu ook daadwerkelijk een heading (H2).

Mailinglist IPMOD-1642

Het kon voorkomen dat een Mailinglist een pagina opnam bij de dagelijkse of directe alertering, terwijl de publicatiedatum van dat item nog in de toekomst lag. Hierdoor kon logischerwijs vanuit de mail niet doorgeklikt worden naar het item op de site. Hiervoor is een correctie doorgevoerd, zodat deze items niet meer verstuurd kunnen worden.

Zoeken IPMOD-1643

Uit bezoekersstatistieken blijkt dat gebruikers soms zoektermen gebruiken die niet voorkomen in de content van de site. Dit speelt bij typefouten ('bruidschat' i.p.v. ‘bruidsschat’) maar ook bij synoniemen ('flappentap' i.p.v. ‘geldautomaat’). Er is een nieuwe voorziening beschikbaar die ervoor zorgt dat een item ook gevonden wordt als de exacte term niet in de content staat, of de exacte term er niet als trefwoord aan gekoppeld is. De voorziening bestaat eruit dat er een aparte trefwoordklasse ‘zoeken’ geïntroduceerd wordt. Daarin kunnen trefwoorden en bijbehorende synoniemen aangemaakt worden waarmee bovengenoemd zoekgedrag ondersteund wordt. Bij interesse kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij InfoProjects.

Formulier IPMOD-1646

Het bestand met de ingevulde gegevens dat een bezoeker kan downloaden na het invullen van een Formulier (als dat zo staat ingesteld) kreeg altijd iprox.txt als bestandsnaam, terwijl ‘iprox’ een bezoeker van de site niets zegt. Vanaf nu zal de bestandsnaam naam-van-het-formulier.txt zijn.

GVOP IPMOD-1649

In het paginatype Bekendmakingenzoeker (GVOP) kan nu uitgebreid worden met de mogelijkheid om een sortering te kiezen (bijvoorbeeld ‘Datum aflopend’). Neem bij interesse contact op met uw contactpersoon bij InfoProjects.

IPMOD-1650

Bij het aanmaken van een Regelgeving-verwijzing naar CVDR kon het voorkomen dat geen link kon worden aangemaakt omdat er ongeldige links in de feed voorkwamen. Dit is nu geen belemmering meer voor het aanmaken van de verwijzing.

Zoeken IPMOD-1652

Onder bepaalde omstandigheden kon de tekst-extractie van de inhoud van een PDF leeg zijn, waardoor deze niet gevonden kon worden via de zoekfunctie op de site. Hiervoor is een optimalisatie doorgevoerd.

IPMOD-1658

Als je een versie van een pagina terughaalde via het versiebeheer van IPROX-CMS, maar deze niet direct publiceerde, dan waren de assets (afbeeldingen, downloads) van de nog wel gepubliceerde versie niet meer beschikbaar (een afbeelding toonde dan bijvoorbeeld niet meer). Dit is gecorrigeerd.

IPMOD-1662

Als je een sociaal intranet beheert, en daarbij ingelogd bent als gebruiker én redacteur, zie je de front end edit-pennetjes ook in de publicatieomgeving (op de voorkant). Dat is in een (sociaal) intranet hinderlijk. Standaard wordt dit nu uitgefilterd bij een sociaal intranet, zodat je de pennetjes alleen nog ziet via Tonen. Optioneel kan het wel weer aangezet worden.

Workshops IPMOD-1670

Bij het exporteren van inschrijvingen bij de module Workshops is een probleem opgelost, waarbij de opmaak van de export vanuit IPROX-CMS niet altijd correct was. Alle informatie stond dan op één regel, in plaats van per inschrijver onder elkaar.

Zoekformulier