IPROX-Modules versie 4.9.2350

Releasedatum 20 december 2023

Toelichting per aanpassing
Issue Onderdeel Release Notes
IPMOD-1753 Basis

Toegankelijkheidsverbetering: ingeklaptheid en uitgeklaptheid alleen met aria-expanded communiceren
In- en uitklapbare onderdelen (zoals een menu, of veelgestelde vragen) voorzagen we voorheen van een visueel verborgen tekst om de in- en uitgeklaptheid te vermelden aan bv. screenreaders. Alle moderne screenreaders begrijpen inmiddels ook het daartoe bedoelde attribuut aria-expanded, dus is nu gerealiseerd dat we alleen daar nog gebruik van maken. NB: de ‘knop’ om onderdelen in- en uit te klappen heeft nog wel een beschrijvend label, die de actie van in- danwel uitklappen beschrijft.

IPMOD-1953 Tijdlijn

Toegankelijkheidsverbtering: status in tijdlijn nu ook tekstueel waarneembaar
Als een tijdlijn onderdeel een status kreeg, was dat alleen visueel (bv. met kleur) waarneembaar. De status is nu ook tekstueel (visueel verbogen) beschikbaar.

IPMOD-1964 Media

Toegankelijkheidsverbeteringen: Meer controls van mediaplayer met het toetsenbord kunnen bedienen
De player van de module media is een stuk toegankelijker gemaakt: alle features voor de player kunnen met het toetsenbord worden benaderd en de volumeslider kan met [esc] worden gesloten.

IPMOD-1969 Alle paginatypen

Toegankelijkheidsverbetering: lightbox van foto moet focus-trap toepassen
Als een lightbox van een foto wordt geopend, moet je met toetsenbordnavigatie niet meer buiten die lightbox kunnen komen. Met [esc] kun je die lightbox wel gelijk weer sluiten.

IPMOD-1970 Facetzoeker

Toegankelijkheidsverbetering: Gebruiker informeren over gedrag van facetselectie
In een facetzoeker wordt een zoekopdracht direct gevuurd na selectie van een facet. Dit wordt nu aangegeven met een toelichtende tekst “Resultaten verversen automatisch bij selectie“.

IPMOD-1986 Reacties

Toegankelijkheidsverbetering: betere terugkoppeling geven bij niet of onvolledig invullen invoervelden in reactie
Als in een reactiemodule een veld ongeldig, of niet of onvolledig is ingevuld, wordt dat nu duidelijk aan de gebruiker gemeld.

IPMOD-1990 Basis

Toegankelijkheidsverbetering: toelichting op externe links
Voor extern openende links wordt een toelichting (die deels als tekstalternatief voor het icoon geldt) nu als visueel verborgen teksten opgenomen (ipv. voorheen als aria-label).

IPMOD-1992 Nieuwsservice

Opgelost: afbeeldingen van besloten items in nieuwsbrief
In een nieuwsbrief, als die gegenereerd wordt door een nieuwsservice in een besloten deel, deden afbeeldingen het niet. Dit is opgelost.

IPMOD-1996 Begrippenlijst

Toegankelijkheidsverbetering: 1 geopend begrip in een begrippenlijst levert onderscheidende titel
Als direct gelinkt wordt naar 1 begrip van een begrippenlijst, en deze een eigen URL heeft, moet de pagina een titel hebben die zich onderscheid van de gehele lijst. Dat gebeurt nu.

Zoekformulier