Release notes IPROX-Modules versie 4.5.2228

Publicatiedatum: 15 juli 2022

Toelichting releasenotes per aanpassing
Component Key Release Notes
Downloaddossier IPMOD-1598

Functionele uitbreiding: Nieuwe Module ‘Downloaddossier’
Om een meer gelaagde ontsluiting en beheer van (grote) hoeveelheden downloads/bijlagen mogelijk te maken, is een nieuwe IPROX module “Downloaddossier” beschikbaar, die sterke overeenkomsten vertoont met het paginatype “Download”:

  • bezoeker kan losse bijlagen downloaden of een selectie ervan combineren in een zipfile;
  • redacteur kan meerdere bijlagen als zip uploaden.

Het belangrijkste verschil is dat met het nieuwe paginatype de bijlagen niet in 1 IPROX pagina worden opgeslagen, maar in een structuur eronder, met mappen.

  • bezoeker kan per map de bijlagen in- en uitklappen;
  • en per map de bijlagen ervan als zip downloaden;
  • de redacteur kan een zip met daarin een mapstructuur uploaden, en deze mapstructuur komt dan terug in de automatisch aangemaakte itemstructuur;
  • de losse ‘downloads’ worden per stuk in een pagina van type ‘download’ opgeborgen.

Heeft u belangstelling voor deze nieuwe module? Neem contact op met uw contactpersoon bij InfoProjects.

Piwik IPMOD-1594

Functionele uitbreiding: Nieuwe Module ‘Piwik PRO tagmanager’
Het statistiekpakket 'Piwik PRO tagmanager' kan nu gekoppeld worden in IPROX. Dit is een meer geavanceerde tellercode aanvullend op de al bestaande module 'Piwik Pro cloud'.

Heeft u belangstelling voor deze nieuwe module? Neem contact op met uw contactpersoon bij InfoProjects.

Productencatalogus IPMOD-1595

Functionele wijzinging: UPL lijst specifiek voor provincie of waterschap
Omdat elke overheidsorganisatie zijn eigen naamgeving gebruikt voor producten en diensten is het lastig om gericht te kunnen verwijzen naar specifieke producten en diensten. Daarom is er de Uniforme Productnamenlijst (UPL). Deze bevat een unieke naam voor elk product, wat ervoor zorgt dat een product beter vindbaar is voor de zoekdiensten van de overheid.

In het paginatype ‘product’ in IPROX is het mogelijk om een verwijzing op te nemen naar de unieke benaming in de UPL-lijst. Tot nu toe werd in IPROX de volledige lijst voor alle overheden ingelezen. Nu kan er een provincie- of waterschap-specifieke Uniforme Producten Lijst worden ingezet.

Heeft u belangstelling voor deze optie? Neem contact op met uw contactpersoon bij InfoProjects.

Zoekformulier