Release notes IPROX-Modules versie 4.7.2301

Publicatiedatum: 5 januari 2023

Toelichting release notes per aanpassing
Component Key Release Notes
Baseline IPMOD-1726

Verbeterd: blokken Logo en Banner zijn breder toepasbaar
Het is nu ook mogelijk hier SVG afbeeldingen in te plaatsen en het gebruik van deze blokken om de titel van de website weer te geven is geoptimaliseerd.

Basis IPMOD-1721

Opgelost: foto vergroten
Het vergroten van de foto leverde dezelfde (kleine) versie van de foto op. Dit is opgelost en bij vergroten wordt weer de grote versie getoond.

Basis IPMOD-1679

Aangepast: content-indicatie in standaard blokken
Vanaf versie 4.7 toont IPROX-CMS een indicatie voor de inhoud van geplaatste blokken in het layout tabblad. Voor alle standaard blokken is de selectie ingesteld van de gegevens die het meest relevant zijn. Als uw implementatie maatwerkblokken heeft, dan zal er ook een indicatie van de inhoud getoond worden, maar deze is dan mogelijk nog te verbeteren door hier bij de upgrade extra aandacht aan te schenken.

CVDR IPMOD-1712

Opgelost: indexeren van meerdere CVDR bronnen werkt niet
Indien meerdere bronnen in de CVDR doorzoekbaar werden gemaakt (bv omdat organisaties gefuseerd zijn), dan werd slechts 1 bron geïndexeerd. Dit is opgelost en alle bronnen worden weer geïndexeerd.

CVDR IPMOD-1711

Aangepast: gegevens vanuit CVDR hebben andere namespace
Dit betreft een aanpassing ten gevolge van een wijziging in de CVDR, zodat de gegevensuitwisseling correct blijft werken.

GVOP IPMOD-1710

Opgelost: Onderwerp en Publicatiedatum toonden niet in overzicht bekendmakingen
In het overzicht van bekendmakingen horen onder de titel ook het Onderwerp en de Publicatiedatum te tonen. Deze waren weggevallen. Dit is nu hersteld.

GVOP IPMOD-1708

Opgelost: zoekresultaten vanuit GVOP tonen niet alle details
In de zoekresultaten vanuit GVOP misten titel, label en url. Dit is opgelost, zodat de volledige informatie weer zichtbaar is.

Mailinglist IPMOD-1685

Verbeterdteksten onderaan e-mails onderhoudbaar
Voorheen stond onderaan de e-mail voor bevestiging, aanpassing en uitschrijving altijd de naam van de mailinglist als linktekst. Nu is dat aan te passen via de referentielijst Mailinglist. Standaard wordt het:

  • Bevestig uw E-mailadres via deze link (alias: subscribe_mail)
  • Wijzig uw profiel via deze link (alias: changeprofile_mail)
  • Bevestig uw uitschrijving via deze link (alias: unsubscribe_mail)
Nieuwsservice IPMOD-1714

Opgelost: verzenden nieuwsbrieven vanuit Nieuwsservice haperde soms
In bepaalde timing-afhankelijke omstandigheden haperde het verzenden vanuit de Nieuwsservice. Uiteindelijk kwam het dan met vertraging wel vanzelf goed. Dit is nu opgelost, zodat het altijd gewoon direct goed gaat.

Nieuwsservice IPMOD-1666

Verbeterdteksten onderaan e-mails onderhoudbaar
Als bezoekers zich voor de Nieuwsservice willen in- of uitschrijven dan wel hun profiel willen wijzigen, dan moeten zijn eerst hun e-mailadres bevestigen. Onderaan de e-mails die hiervoor door IPROX verstuurd worden staat dan een link om de gewenste wijziging door te voeren op de site. De tekst van deze links is nu onderhoudbaar gemaakt.

Wilt u deze teksten laten aanpassen? Geef deze dan door aan uw contactpersoon.

Productencatalogus IPMOD-1727

Opgelost: in de aanlevering naar de samenwerkende catalogi miste de uniforme productnaam
Dat gegeven is in principe redundant, maar omdat het schema voor de uitwisseling het vereist, faalde dan toch de aanlevering.

Productencatalogus IPMOD-1688

Nieuw: aansluiting productencatalogus op de Single Digital Gateway (SDG)
De productencatalogus kan nu aangesloten worden op de SDG, waarbij alleen relevante producten uitgewisseld worden. En alleen bij deze producten is de invoer van SDG-specifieke velden mogelijk. De status van de synchronisatie met de nationale portalen is in IPROX te volgen. Deze functionaliteit is standaard beschikbaar voor de nationale portalen van provincies; andere bestuurslagen kunnen op aanvraag aangesloten worden.

Security.txt IPMOD-1723

Nieuw: module security.txt voor contactinformatie rondom security
Met de module security.txt kan contactinformatie gepubliceerd worden die ethische hackers kunnen gebruiken indien een kwetsbaarheid in de ICT van uw organisatie gevonden is. Deze module conformeert zich aan de geldende open standaarden.

Zie voor meer informatie securitytxt.org.

Zoekformulier