Gebruikers besloten delen

Besloten delen

Het is mogelijk bepaalde informatie binnen de website alleen toegankelijk te maken voor geautoriseerde bezoekers. Hiertoe zal binnen IPROX de module ‘Besloten delen' geïmplementeerd moeten worden. De module stelt 2 voorzieningen beschikbaar:

 1. Pagina's kunnen gekenmerkt worden als zijnde ‘besloten'. Alleen gepubliceerde pagina's worden getoond in het overzicht van besloten delen.
 2. De autorisatie van bezoekers kan geregeld worden.

Pagina's gekenmerkt als ‘besloten' worden doorgaans via de standaard navigatie ontsloten. Klikt een bezoeker op een pagina die besloten is, dan verschijnt een login-scherm. Pas na inloggen (met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord) wordt de inhoud van de pagina zichtbaar. Een pagina die behoort tot een besloten deel kan ook voorzien zijn van inlogvelden in bijvoorbeeld de rechterzijbalk.

De werkwijze van besloten delen

De voorziening voor het inloggen is feitelijk geen paginatype. U stelt het in door pagina's te voorzien van de instelling "Inloggen" via de Plustab. Dit heeft tot gevolg:

 • De betreffende pagina kan alleen na inloggen worden bekeken.
 • Alle onderliggende pagina's zijn automatisch ook besloten. Alleen op de eerste pagina van een besloten deel hoeft dus het veld "Inloggen" te worden aangevinkt. Zorg ervoor dat deze eerste pagina een bestaande pagina is in de site (dus geen virtuele map) zodat de bezoekers op deze pagina kunnen inloggen.
 • De besloten pagina zelf kan door alle bezoekers worden gevonden bij een zoekactie. Bij aanklikken verschijnen inlogvelden, zodat de content alleen door ingelogde bezoekers kan worden bekeken. Onderliggende pagina's worden niet gevonden bij een zoekactie, tenzij de bezoeker is ingelogd voor het betreffende besloten deel.
 • De besloten pagina zelf wordt getoond in de navigatie en in de sitemap. Bij aanklikken verschijnen inlogvelden, zodat de content alleen door ingelogde bezoekers kan worden bekeken. Onderliggende pagina's worden niet getoond in de navigatie en niet in de sitemap opgenomen, tenzij de bezoeker is ingelogd voor het betreffende besloten deel.

Via het IPROX-autorisatiemodel kunnen vervolgens door de webmaster ‘bezoekers besloten delen' worden toegevoegd. Dit zijn bezoekers die geautoriseerd zijn om een besloten onderdeel te bekijken. We spreken vanaf dat moment van een ‘gebruiker' omdat de betreffende persoon geregistreerd is in IPROX en een functie toegewezen heeft gekregen.

Gebruikersadministratie en autorisatie.

De module 'Besloten delen' maakt het mogelijk gebruikersgroepen aan te maken voor besloten takken en/of pagina's in de site. Hierbij is het mogelijk dat een gebruiker via één login toegang krijgt tot meerdere besloten pagina's. Het gebruikersbeheer verloopt vervolgens via het standaard IPROX-autorisatiemodel.

Tabblad Besloten delen:

gebruikers_besloten_delen

Tabblad Nieuwe gebruikers:

besloten delen tabblad nieuwe gebruikers

Exporteren

Rechts bovenaan het scherm is een knop opgenomen waarmee een export naar een CSV bestand kan worden gegenereerd. CSV staat voor 'Comma Separated Values'. Dit wordt standaard in Microsoft Excel geopend.

Aanmaken en vrijgeven van gebruikers

Binnen IPROX kan men via Autorisatie > Gebruikers besloten delen het gebruikersbeheer uitvoeren: gebruikers toevoegen, wijzigen, verwijderen. dialoogvenster nieuwe gebruiker voor een besloten deel

Per nieuwe gebruiker kan worden aangegeven:

 • Naam (verplicht)
 • Gebruikersnaam (verplicht)
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • IP adres
 • Domein
 • E-mail (verplicht)
 • Functie(s)

Na het opslaan kan men de gebruiker ‘vrijgeven', door achter de persoonsgegevens een vink te zetten, en rechtsboven in het scherm op de knop [Vrijgeven] te klikken. Indien gewenst kan in één keer een hele groep als gebruikersgroep worden vrijgegeven.

gebruikers-besloten-delen_vrijgeven

Gebruikers exporteren

Per besloten deel is er een apart gebruikersbeheerscherm beschikbaar:
Autorisatie > Gebruikers besloten delen > Besloten delen en kies een besloten deel.
Hier kan men een overzicht krijgen van geldende gebruikersaccounts en hun status voor het gekozen besloten deel. Het is tevens mogelijk dit overzicht te exporteren naar Excel (CSV-file).

Verstrekken wachtwoord

Zodra een gebruiker ‘vrijgegeven' is, wordt een e-mail verstuurd naar het bijbehorende e-mailladres met daarin de gebruikersnaam en een uitnodiging om de aanmelding te bevestigen. Door op een link in deze mail te klikken, wordt het account daadwerkelijk geactiveerd. Vervolgens ontvangt de bezoeker een tweede e-mail met daarin een door het systeem gegenereerd wachtwoord.

Wachtwoord wijzigen

Met de gebruikersnaam en het in de vorige stap gegenereerde wachtwoord kan de gebruiker inloggen op het besloten deel, en het wachtwoord wijzigen.

Wachtwoord vergeten

Wanneer een gebruiker zijn (gegenereerde of zelf opgegeven) wachtwoord vergeten is, kan hij dit aangeven bij het inlogscherm en verzoeken om een nieuw wachtwoord te versturen naar het opgegeven e-mailadres.
Het systeem checkt dan of het een bestaand e-mailadres betreft (gekoppeld aan het betreffende besloten deel) en zal in dat geval een mail met een bevestigingslink sturen. Na activering door de gebruiker wordt een nieuw wachtwoord verstuurd waarmee hij opnieuw kan inloggen. Wachtwoorden van gebruikers van besloten delen verlopen standaard niet (maar dit is wel mogelijk).

Velddefinities

De module besloten delen kent geen eigen velddefinities, maar is een site-overkoepelende functionaliteit.

Zoekformulier