Algemeen

Algemeen: autorisatieprofielen, rollen, taken, functies en gebruikers

Het autorisatiemodel kent een gelaagde opbouw en maakt gebruik van autorisatieprofielen, rollen, taken, functies en gebruikers.

Autorisatieprofielen

De autorisatieprofielen vormen de basis van de bevoegdheden en liggen vast binnen IPROX. En autorisatieprofiel bepaalt wat een gebruik binnen IPROX mag doen, bijvoorbeeld content aanmaken, publiceren, gebruikers beheren of de bibliotheek onderhouden.

Rol

Een rol bepaalt welk autorisatieprofiel van toepassing is en en op welke onderdelen dit profiel van toepassing is (paginatypen, itemtypen, itemeigenschappen en selectielijsten). Met andere woorden: de rol bepaalt wat een gebruiker mag doen (autorisatieprofiel) en op waarop. Zo kan de rol ‘Redacteur nieuws' bepalen dat de gebruiker alleen mag schrijven (autorisatieprofiel) en dan beperkt tot artikelen (paginatype).
Rollen zijn niet door de webmaster aanpasbaar. De administrator kan deze wel beheren.

Taak

Een taak is een koppeling van een rol aan een bepaald bereik. Dit kan bijvoorbeeld een site, een item of een cataloguscategorie zijn. De taak bepaalt wat een gebruiker mag doen (autorisatieprofiel), op welk paginatype hij dat mag doen (rol) en op welke plaats in de structuur hij dat mag doen. Een taak kan gelden voor een site, een gedeelte van een site, een container of zelfs voor één enkele pagina.
Een voorbeeld van een taak is: ‘Redacteur Nieuws intranet'. Een gebruiker met deze taak mag dan binnen de container intranet-nieuws artikelen schrijven.

Functie

Een functie is een benaming van een verzameling van één of meer taken. Geef een functie altijd een herkenbare naam. Een voorbeeld van een functie is: ‘Redacteur Nieuws en Projecten'. Deze functie heeft bijvoorbeeld 2 taken: ‘Redacteur container Nieuws' en ‘Redacteur onderdeel Projecten'. Een gebruiker met deze functie mag artikelen schrijven binnen de container Nieuws en het thema Projecten in de website.

Gebruiker

Een gebruiker krijgt één of meerdere functies toebedeeld. Zie hiervoor gebruikersbeheer.

Bijzonderheden:

Voor oplevering van de IPROX-webomgeving zal InfoProjects zorgdragen voor het inrichten van de beheeromgeving. Hierbij worden ook rollen, taken en functies aangemaakt.

De webmaster bepaalt welke gebruiker welke functie zal krijgen. Daartoe kan hij of zij nieuwe taken en functies aanmaken. In overleg met InfoProjects kunnen desgewenst extra rollen worden vastgesteld.

Zoekformulier