Automatische Toegang

Via de optie Automatische Toegang kan aan een gebruiker automatisch toegang tot IPROX worden verleend op basis van herkenning van het IP-adres.
De Automatische Toegang kan apart worden ingesteld voor de verschillende omgevingen: redactie, internet en intranet. De Engineer, Administrator en Webmaster kunnen dit regelen.

Automatische Toegang wordt ingesteld door een IP-adres te koppelen aan een gebruikersaccount.

autorisatie automatische toegang

Instellingen

Naam: naam van de werkplek, bijvoorbeeld “Werkplek van Jacob”
IP adres: IP adres van de gebruiker, dit is te vinden via sites als "Wat is mijn IP?"
Netwerk masker: via een masker kunnen indien gewenst grotere ranges van IP-adressen worden gedefinieerd
Omgeving: selecteer de omgeving (redactie, internet, intranet) waarvoor de automatische toegang moet worden toegekend
Gebruiker: selecteer om welke gebruikersaccount het gaat (bijvoorbeeld 'Fleur van Bloemen’', of 'Bezoeker Extranet X'). De gekoppelde gebruikersaccount bepaalt de rechten die worden toegekend aan de gebruiker nadat automatische toegang is verleend.

Indien u twijfelt over de instellingen van de Automatische Toegang, neem dan contact op met uw projectleider of functioneel applicatiebeheerder van InfoProjects. U kunt natuurlijk ook onze Helpdesk benaderen.

Zoekformulier