Gebruikersbeheer

Een gebruiker aanmaken

autorisatie nieuwe gebruiker aanmaken

In het bovenstaande schermvoorbeeld ziet u dat u ook een lijst van inactieve gebruikers kunt opvragen. Vink de optie aan en klik vervolgens op Toepassen.

Bij het aanmaken van een gebruiker geeft u deze een functie en een bijbehorende login. Dit gaat als volgt:

 1. Kies in de menubalk bovenin voor Autorisatie > Gebruikers.
 2. Het gebruikersoverzicht wordt geopend. U ziet alle gebruikers maar alleen de gebruikers die een functie hebben die u beheren mag zijn klikbaar.
 3. Klik onder de gebruikerslijst op de knop [Nieuwe gebruiker]. Er verschijnt een dialoogscherm met de volgende opties:

  autorisatie, dialoogscherm gebruiker
 • Naam: de naam van de gebruiker.
 • Wanneer men een nieuwe gebruiker aanmaakt en de ingevoerde gebruikersnaam bestaat al, dan wordt de nieuw toegevoegde gebruikersnaam aangevuld met "-0".
 • Login: de login-naam waarmee de gebruiker inlogt.
 • Wachtwoord: het wachtwoord waarmee de gebruiker inlogt.
 • Domein: dit veld hoeft in principe niet ingevuld te worden. Invullen is alleen nodig indien ge├»ntegreerde Windows logins worden gebruikt met gebruikers die zich in verschillende domeinen bevinden en dus mogelijk conflicterende login namen hebben.
 • E-mail adres; het e-mail adres van de gebruiker. Wanneer u gebruik wilt maken van workflow / e-mailnotificatie dient dit veld ingevuld te worden.
 • Actief: hiermee is het mogelijk gebruikers te (de)activeren zonder deze te hoeven verwijderen.
 • Wijzig uw wachtwoord: hiermee (de)activeert u de mogelijkheid om de gebruiker na bepaalde tijd een nieuw wachtwoord te laten.
 • Functie: vink aan welke functie van toepassing is. U kunt alleen een functie selecteren die u beheren mag.
 1. Vul alle benodigde velden in en klik op [Ok]. De nieuwe gebruiker is aangemaakt en kan nu direct gebruik maken van het systeem. Door via Mijn IPROX > Uitloggen uit te loggen en vervolgens als de nieuwe gebruiker opnieuw in te loggen kunt u de login controleren.

Enkele aandachtspunten hierbij:

 • Men kan alleen gebruikers aanmaken met een autorisatie die binnen het eigen bereik ligt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de webmaster slechts hoofdredacteuren en redacteuren kan aanmaken binnen zijn eigen structuur mits hij het beheer van deze functies specifiek toegewezen heeft gekregen.
 • De namen van gebruikers binnen uw autorisatiebereik kunnen via de tab [Gebruikers binnen autorisatiebereik] worden opgevraagd.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt aan elkaar gekoppeld. Past u een gebruikersnaam aan, dan zal ook het wachtwoord aangepast moeten worden. IPROX verwijdert hierbij het orignele wachtwoord. Er verschijnt in dit geval een melding.

Test de nieuwe gebruiker eerst zelf

De gebruiker in het bovenstaande voorbeeld heeft de nieuwe functie gekregen die we hebben aangemaakt op de pagina Functies en Taken

Als we nu inloggen als Fleur van Bloemen zien we dat haar autorisatie alleen het betreffende onderdeel bevat. Andere onderdelen van de site zijn met rood en doorgestreept weergegeven. Zie het voorbeeld hieronder:

structuurscherm van Fleur van Bloemen

Naar andere onderdelen in deze structuur kunnen wel interne links gemaakt worden.

De autorisatie van een bestaande gebruiker aanpassen

 1. Ga via Autorisatie >> Gebruikers naar het gebruikersoverzicht.
 2. Klik op het tabblad [Gebruikers binnen autorisatiebereik]
 3. U kunt hier via het ABC een overzicht opvragen van alle gebruikers die een functie hebben die u mag beheren. Per gebruiker wordt aangegeven welke functie deze heeft. Via de asterisk (*) na de z, vraagt u een totaaloverzicht op.
 4. Klik op de naam van de gebruiker in de gebruikerslijst.
 5. Voer de gewenste wijziging(en) door en klik op [Ok].

Een gebruiker verwijderen

Gebruikers die niet langer een account hebben kunnen op nonactief worden gezet. In het dialoogvenster wordt hiertoe de optie 'Actief' uitgevinkt Wanneer dit vinkje uit staat, heeft deze gebruiker geen toegang meer tot IPROX. Deze gebruikers worden vervolgens niet meer in de gebruikerslijst getoond behalve als in het overzicht de optie 'Inactieve gebruikers tonen' aangevinkt is. Vergeet niet op de knop [Toepassen] te klikkende rechts boven in het scherm. Er is nog steeds te zien wie een bepaald item heeft bewerkt.

Gebruikers worden dus niet meer uit IPROX verwijderd.

In onderstaand dialoogvenster kan eveneens worden geregeld of de gerbuiker haar of zijn wachtwoord dient te vervangen.

detail dialoogvenster gebruiker

Functionaliteit "Tonen" voor rechten op container

Wanneer een redacteur alleen rechten heeft op op een container (een structuur zonder variant) kan hij niet zonder meer tonen. Daardoor was aanvullend een raadpleegrol nodig op een site (structuur met variant). Met release 1231 is dat laatste niet meer nodig. Bij het aanmaken van een functie kan per taak een variant worden aangegeven op basis waarvan men kan tonen.

Zoekformulier