IPROX-CMS versie 4.9.2330

Releasedatum 24 juli 2023

Toelichting per aanpassing
Issue Release Notes
IPCMS-1254

Noodzakelijke wijziging: PDOK Locatieserver URL
De PDOK Locatieserver is gemigreerd naar het nieuwe 3G platform van PDOK. Daarmee is de URL ervan aangepast. In het CMS gebruiken we deze service om adressen op te kunnen zoeken, en daarom moest de aanroep gewijzigd worden.

IPCMS-1256

Opgelost: Engelse vertaling van [Uitnodigen]-knop in gebruikersdialoog
In de Engelstalige versie van het CMS luidde had knop om een nieuwe gebruiker uit te nodigen nog een Nederlands label. Dat is nu vertaald.

Zoekformulier