IPROX-CMS versie 4.8.2313

Releasedatum 30 maart 2023

Toelichting release notes per aanpassing
Key Release Notes
IPCMS-1211

Opgelost: HTML-velden in de plustab en bij referentielijstitems werken niet
Bij het ophalen van taalinformatie trad een fout op in de plustab en bij referentielijstitems. Deze is nu hersteld waardoor HTML-velden het weer overal doen.

IPCMS-1208

Opgelost: volgorde van tekst- en HTML-versie van e-mails klopt niet
Bij e-mails met zowel een HTML- als een tekst-versie met (in principe) dezelfde inhoud, was de volgorde in de mail niet juist, waardoor in sommige mailclients de tekst-versie getoond werd, terwijl de HTML-versie een betere experience zou geven. Dit is gecorrigeerd.

IPCMS-1200

Opgelost: lijstweergave werkt niet bij heel veel items in een structuur
Bij het ophalen van gegevens voor de lijstweergave werden meer items opgehaald dan strikt nodig was. Hierdoor kon een fout optreden als er heel veel items aanwezig waren. De bevraging is geoptimaliseerd waardoor het maximaal aantal items in de lijstweergave onbegrensd is.

IPCMS-1189

Opgelost: lijst geautoriseerde webmasters bij functie blijft leeg
Bij het maken/bewerken van een functie kun je webmasters autoriseren. De lijst met te kiezen webmasters bleef leeg. Alternatief kon je nog wel de scope van de webmaster taak van specifieke functies uitbreiden; dat is echter omslachtiger. Nu dit is hersteld kan het weer gewoon vanuit de dialoog van de functie.

IPCMS-1187

Opgelost: codering van speciale karakters in e-mails is niet juist
Bij sommige e-mails was een vreemd teken zichtbaar waar een niet-brekende spatie had moeten staan. Dit werd veroorzaakt door een missende encoding specificatie in de e-mail. Deze specificatie is toegevoegd waardoor de e-mails weer volledig juist tonen.

IPCMS-1174

Verbeterd: lijstweergave filters onthouden
De filters die worden gekozen bij de lijstweergave voor containers worden nu onthouden zodat je na terugkomst op de lijstweergavepagina meteen start met je eerdere selectie.

IPCMS-1173

Verbeterd: lijstweergave omgekeerd chronologisch sorteren
De lijstweergave voor containers wordt nu standaard omgekeerd chronologisch gesorteerd.

IPCMS-1170

Nieuw: raadpleger gaat direct naar de preview van een site
Wanneer je alleen Raadpleger rechten hebt op een site, dan kun je daar eigenlijk alleen previewen. IPROX toont daarom nu direct de preview van de site als je daarheen gaat in het CMS - of als je daar komt, omdat dat het enige is wat je in het CMS mag. Mocht je toch in het CMS moeten zijn, dan kun je daarheen via de frontend-console rechtsboven in beeld. Voor de sessie waarin je dat doet, wordt dit nieuwe gedrag dan uitgeschakeld.

IPCMS-1167

Nieuw: taalkeuze vanuit het menu
Op het inlogscherm van IPROX kun je (als dat is ingeregeld) kiezen in welke taal je IPROX wilt gebruiken. Veel gebruikers komen echter nooit op het inlogscherm, omdat ze via Single Sign-On inloggen. Deze gebruikers (en alle andere) kunnen nu vanuit het IPROX menu alsnog een taal kiezen.

IPCMS-1166

Nieuw: vermelding van open source componenten
IPROX sluit zo veel als mogelijk aan bij open standaarden en past mede daarom op veel plaatsen open source componenten toe. Deze componenten worden nu met de codenaam van hun licentie getoond bij Over IPROX.

IPCMS-1102

Verbeterd: e-mails verzenden met betere beveiliging
E-mails kunnen nu worden afgeleverd bij mailservers die strictere eisen stellen aan de beveiliging van de verbinding, bijvoorbeeld door middel van een inlog.

Zoekformulier