Release notes IPROX-CMS versie 4.5.2228

Releasedatum: 12 juli 2022

Toelichting releasenotes per aanpassing
Key Release Notes
IPCMS-1053

Functionele verbetering: opschoning bestandsnamen
De opschoning van bestandsnamen bij upload is geoptimaliseerd, waarbij deze onder alle omstandigheden uit maximaal 100 karakters bestaat en opeenvolgingen van underscores en hyphens worden ingekort.

IPCMS-1047

Functionele verbetering: zones waarin geen blokken kunnen worden geplaatst kunnen verbergen
In sommige zones binnen een stramien is het voor een redacteur niet mogelijk om blokken te plaatsen. Een voorbeeld is de zone ‘Titel’. Om een dergelijke zone in het lay-out-scherm niet meer te laten zien, kan in het veld 'Maximaal aantal blokken’ bij het betreffende stramien een waarde ‘0' worden ingevoerd.

IPCMS-1042

Visuele optimalisatie: opmaakprofiel en controle toegankelijkheid
De verzamelfeature die de elementen Quote (blockquote), Citaat (cite), Afkorting (abbr) en Defintie (dfn) beschikbaar stelt in een opmaakprofiel heeft nu een nieuw icoon. Hiervoor werd ten onrechte het icoon voor de controle op de toegankelijkheid gebruikt.
De iconen voor de controle op de toegankelijkheid in de IPROX-editor (in het bewerkenscherm) en de daarbij horende waarschuwingen/foutmeldingen in IPROX zijn nu overal identiek.

IPCMS-995

Functionele verbetering: knoppen voor toevoegen ook bovenaan
In beheerschermen (voor bijvoorbeeld het beheren van gebruikers, functies, selectielijsten, etc.) stond de toevoegen-knop alleen onderaan het scherm. Bij scrollen verscheen er ook bovenaan een knop voor toevoegen, maar bij lange schermen was dat niet altijd even praktisch. Daarom tonen we vanaf nu op alle schermen waar je iets kunt toevoegen de toevoegen-knop óók bovenaan (alleen als er meer dan 5 items in het overzicht tonen).

IPCMS-975

Functionele wijziging: uitschakelen autocomplete
In IPROX-CMS is autocomplete uitgeschakeld voor invoervelden. Hierdoor geeft de browser geen suggesties meer over wat je in zou moeten voeren. Dit bleek vaak niet zinvol en werd ook als storend ervaren.

IPCMS-973

Functionele uitbreiding: bij pagina- en itemtype ook kunnen instellen waaronder dit kan worden toegevoegd
Bij pagina- en itemtypen kon je altijd al instellen welke andere pagina- en itemtypen er ónder mochten worden toegevoegd. Bij een nieuw type betekende dat het nalopen van deze instelling bij alle bestaande pagina- en itemtypen. Met deze wijziging is het mogelijk om bij ieder pagina- en itemtype direct aan te geven onder welke andere typen het toegevoegd kan worden. Daartoe zijn er twee extra selectievensters toegevoegd aan de dialoogvensters Paginatype en Itemtype: ‘Paginatypen waaronder dit type toegevoegd mag worden' en ‘Itemtypen waaronder dit type toegevoegd mag worden'. Beschikbaar vanaf autorisatieniveau Administrator.

IPCMS-914

Na maken kopie, melding weergeven met link om terug te gaan naar de oorsprong
In IPROX kan je een kopie maken van een pagina of tak. Na het maken van de kopie ging je tot nu toe direct naar de gemaakte kopie. Door deze aanpassing ga je nog steeds naar de gekopieerde pagina, èn verschijnt er na het maken van de kopie een melding bovenaan onder het menu in beeld. Hier kan je kiezen om terug te gaan naar de oorspronkelijke pagina.

IPCMS-913

Functionele verbetering: kopie van pagina wordt standaard op dezelfde plek in de structuur aangeboden
Bij het maken van een kopie van een pagina, kwam je tot nu toe in het dialoogscherm 'Kopiëren naar' altijd bovenaan in het ingeklapte structuurscherm terecht. Meestal wil je een kopie van een pagina rond dezelfde plek plaatsen (bijvoorbeeld een vacature), waardoor je soms behoorlijk wat pagina's moest openklappen om bij je doel uit te komen.
Deze wijziging zorgt ervoor dat bij het maken van een kopie in het dialoogscherm 'Kopiëren naar' de bovenliggende pagina van het origineel geselecteerd is ter suggestie.

IPCMS-888

Functionele optimalisatie lay-out editor
De lay-out editor, die gebruikt wordt om voor webpagina’s blokken in zones te groeperen en hun onderlinge positionering en volgorde te bepalen, heeft een flinke revisie gekregen:

  • Zones kunnen worden in- en uitgeklapt, waarbij onthouden wordt met welke zones je in een lay-out aan het werk bent (als je naar een pagina gaat met eenzelfde lay-out als waar je eerder mee aan het werk bent geweest, staan dezelfde zones open)
  • In de headerbalk van zones is het aantal geplaatste blokken zichtbaar
  • Zones waarin je toch niets kunt plaatsen, kunnen eenvoudig worden verborgen
  • Het aanbod van bloktypen past zich aan naar welke zones je open hebt (alleen de voor die zones relevante bloktypen)
  • Blokken worden op een visueel aantrekkelijker manier aangeboden (knoppen in plaats van een pulldown)
  • In lay-out geplaatste blokken geven duidelijker aan van welk type ze zijn (met een eigen icoon)
  • De reservebank (niet geplaatste blokken) is duidelijker herkenbaar, en kan ook in- en uitgeklapt worden
  • Meerdere niet geplaatste blokken kunnen in 1x verwijderd worden van de reservebank

Zoekformulier