Release notes IPROX-CMS versie 4.4.2210

Releasedatum: 10 maart 2022

Toelichting releasenotes per aanpassing
Key Release Notes
IPCMS-934

Bugfix editor
Als er een aanhalingsteken in een internetadres voorkwam binnen een HTML-veld kon dat een foutmelding opleveren bij het opslaan van een pagina, dit gaat nu weer goed.

IPCMS-865

Functionele verbetering invoeren wachtwoord
Bij het invoeren van een (nieuw) wachtwoord toont nu direct wat de regels zijn die er gelden voor het nieuw in te voeren wachtwoord, zoals het aantal en soort tekens.

Zoekformulier