Release notes IPROX-CMS

Ieder kwartaal is een release-upgrade beschikbaar. Deze bevatten changes en/of bugfixes welke per upgrade in dit overzicht staan. In de release notes zijn alleen wijzigingen opgenomen die voor de gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang zijn. Door InfoProjects worden altijd systeemtests en implementatietests uitgevoerd.

* Release notes uit eerdere jaren kunt u opvragen bij uw contactpersoon van InfoProjects.

Release versie 4.4.2149 tot en met 4.4.2206 bevatten alleen technische optimalisaties en zijn daarom niet opgenomen in dit overzicht.

Zoekformulier