IPROX-CMS versie 4.7.2301

Releasedatum: 5 januari 2023


Toelichting release notes per aanpassing
Key Release Notes
IPCMS-1149

Opgelost: automatisch inloggen faalt soms
Het automatisch inloggen via bijvoorbeeld ADFS faalde soms en meldt dan “Could not complete token”. De enige manier om alsnog ingelogd te raken was het volledig afsluiten van de browser en opnieuw te beginnen. De achterliggende race-conditie die dit veroorzaakte is nu verholpen.

IPCMS-1147

Opgelost: HTML-veld in de plustab van de item dialoog is onzichtbaar
Bij het initialiseren van een HTML-veld in de plustab trad een fout op. Deze is nu hersteld waardoor HTML-velden het weer overal doen.

IPCMS-1141

Nieuw: lijstweergave voor containers
Voor sommige containers is de structuur minder van belang en is het handiger om vanuit een lijst te werken en daarin te kunnen filteren en sorteren. Daarom is het nu mogelijk per container in te stellen welke weergave hiervoor geldt: structuur, lijst of beide.

IPCMS-1138

Verbeterd: witte achtergrond bij mobiele preview
De mobiele preview had een grijze achtergrond. Dit kon tot verwarrende resultaten leiden als de site zelf niet expliciet de achtergrondkleur had ingesteld. De achtergrond is daarom nu wit, zoals standaard op mobiele devices ook het geval zal zijn.

IPCMS-1137

Verbeterd: terminologie bij referentielijstitems
Boven het ‘Waarde’ veld van een referentielijstitems stond op het overzicht de kop ‘Naam’. Deze inconsistentie is opgelost: overal wordt nu de term ‘Waarde’ gehanteerd.

IPCMS-1135

Verbeterd: beschikbaarheid website onder grote workload
IPROX bevat nu een voorziening waarmee voorkomen wordt dat de situatie optreedt dat veel bezoekers tegelijk dezelfde pagina opvragen op een moment dat die net even nog niet in de cache zit. Met name wordt voorkomen dat deze pagina voor elk van deze bezoekers apart gegenereerd wordt, waarbij de belasting van de server erg groot wordt. In plaats daarvan wordt de pagina eenmalig gegenereerd en dan vanuit de cache aan alle bezoekers uitgeleverd. Deze voorziening is op verzoek te implementeren voor uw website.

IPCMS-1109

Nieuw: URL historie
Bij een migratie van een site naar een nieuwe omgeving is het zinvol om historische URLs bij items op te kunnen slaan, zodat deze historische URLs blijven werken. Hiervoor is de functionaliteit URL historie beschikbaar gekomen. Deze functionaliteit is op verzoek aan te zetten in uw omgeving.

IPCMS-1108

Nieuw: systeem accounts ten behoeve van koppelingen
Bij het aanmaken van een gebruiker is het nu mogelijk deze te markeren als ‘systeem’ account. Het betreffende account kan via een token veilig toegang krijgen tot API endpoints in uw implementatie. Systeem accounts kunnen niet gebruikt worden om op een andere manier in te loggen op IPROX.

IPCMS-1089

Verbeterd: Content-indicatie in blokken in lay-out editor
Blokken in de lay-out editor worden nu voorzien van een content-indicatie. Zodoende krijg je als redacteur een betere indruk van de indeling van je pagina en welke blokken waar staan. Standaard wordt de inhoud van het eerste (tekstuele) veld getoond, maar per blok is dit in de implementatie verder te verfijnen om een nog betere indruk van de inhoud te krijgen.

Zoekformulier