IPROX-CMS versie 4.9.2326

Releasedatum 29 juni 2023

Toelichting release notes per aanpassing
Key Release Notes
IPCMS-1236

Verbeterd: indexering van PDF-bestanden
Diverse vormen van character encoding in PDF-bestanden worden nu ondersteund, waardoor meer PDF-bestanden succesvol doorzocht kunnen worden.

IPCMS-1232

Verbeterd: performance van pagina’s met veel velden van het type ‘picklist’
Het ophalen van de betrokken gegevens is geoptimaliseerd, waardoor dit type veld sneller kan worden afgehandeld.

IPCMS-1231

Opgelost: het opruimen van niet-meer-gebruikte bestanden faalt soms
De query die nodig was om deze bestanden te lokaliseren is geoptimaliseerd, waardoor deze faalsituatie niet meer voorkomt.

IPCMS-1213

Nieuw: publicatie van een wijziging in de toekomst
Met deze functionaliteit is het mogelijk om een gepubliceerde pagina te wijzigen en de datum (en eventueel het tijdstip) te kiezen vanaf waarop deze wijziging door IPROX gepubliceerd wordt.

IPCMS-1188

Verbeterd: overzicht gebroken links
Bij de gebroken links is nu duidelijker zichtbaar wat het probleem is in welke link. Bovendien kan een redacteur de signalering van een gebroken link ‘sluimeren’ als dit om wat voor reden dan ook een false negative betreft.

IPCMS-1180

Nieuw: export van gebruikers naar Excel
Het is nu mogelijk een export van gebruikers te maken. Een gebruiker die dit doet, moet verantwoorden waarom deze bulk-verwerking van persoonsgegevens voor de betreffende export conform de AVG is.

IPCMS-1168

Opgelost: content indicatie werkt niet in alle zones
Met name in zones als Zie ook en Zijbalk kwam het regelmatig voor dat content indicatie niet werkte. Dit is nu opgelost zodat content indicatie overal werkt.

IPCMS-982

Verbeterd: voorkomen onterechte gebroken links
Links worden gecheckt met HEAD requests omdat dat de minste overhead geeft. Sommige websites ondersteunen dit niet, waardoor je onterecht een link als gebroken wordt gezien. Voor die websites wordt nu een aanvullend GET request gedaan, waardoor alleen pagina’s die echt niet bestaan als gebroken worden gezien.

Zoekformulier