Autorisatie

Voordat u met IPROX kunt werken, moet u geautoriseerd zijn. De webmaster van uw site zorgt hiervoor. Uw autorisatie bepaalt:

  • welk type inhoud u mag onderhouden,
    alleen artikelen en geen mailformulieren, of alleen de inhoud van een bepaalde catalogus en niet die van de overige catalogi.
  • waar u inhoud mag onderhouden,
    dus in welke site(s), container(s) of onderdelen binnen een structuur.
  • welke publicatiebevoegdheid u hebt,
    dus of u alleen maar wijzigingen mag aanbrengen of ook nieuwe pagina's mag aanmaken of zelfs publiceren.

De webmaster kan bij de autorisatie van gebruikers kiezen uit een aantal voorgedefinieerde rollen, zoals Redacteur, Hoofdredacteur of Bezoeker.

Hogere autorisaties in de vorm van Administrator en Engineer zijn weboverkoepelend en zullen in overleg met uw organisatie en InfoProjects worden ingevuld.

Lees verder over de IPROX-autorisaties.

Zoekformulier