Werken met Lay-out

Algemeen

Uw site kan worden opgebouwd met behulp van IPROX Lay-out. Dit houdt in dat paginatypes voorzien zijn van een blokkenstructuur, de lay-out. De opbouw van deze lay-out wordt bepaald aan de hand van de vormgeving van de site. In uw IPROX wordt in het redactiescherm van die paginatypes waarvoor de lay-out is ingesteld, het tabblad "Lay-out" ingezet. Lay-out is gebaseerd op de standaard indeling van GRID960, gebruikt door webbouwers. Redacteuren hebben tijdens hun werkzaamheden alleen te maken met Lay-out, niet met het onderliggende GRID.

Dit tabblad regelt samen met het gekozen stramien (de plaatsing van de blokken op de pagina) de opbouw en inhoud van de pagina.

De specifieke werking van Lay-out op uw site staat beschreven in het sitereglement.

De werkwijze

Het tabblad "Lay-out" kent een andere opbouw dan het tabblad "Artikel" "Content" of "Inhoud". De blokkenstructuur wordt gevisualiseerd. De inhoud van van elk blok wordt afzonderlijk met behulp van verschillende velden ingevoerd.

Voor nadere uitleg kunt het gedeelte IPROX Lay-out raadplegen.

Zoekformulier