Dialoogvenster Opties

dialoogvenster opties tabbladen

Wanneer u een item in de structuurboom aanklikt, verschijnt rechts in beeld als pop-up het dialoogvenster Opties. Dit venster bestaat uit de tabbladen Item, Plus, Informatie, Autorisaties en Versies. Het tabblad Autorisaties is alleen toegankelijk voor gebruikers die deze autorisaties mogen toekennen (meestal webmasters). Het tabblad Meta (metagegevens) is niet in dit venster opgenomen, maar is beschikbaar in het redactiescherm.

In het bovenstaande voorbeeld zijn geen functieknoppen opgenomen.

Zoekformulier