Redirect adressen

Het is mogelijk om Redirect adressen te onderhouden binnen IPROX. De functionaliteit bevindt zich onder het menu-item Bibliotheek en kan worden uitgevoerd door de Administrator.

Met deze functie kunt u URLs laten verwijzen naar extern gerelateerde content, dat wil zeggen websites of applicaties buiten het CMS.
Zo kan bijvoorbeeld de URL ‘www.infoprojects.nl/klant’ via IPROX-CMS worden omgeleid (geredirect) naar https://klant.infoprojects.nl
Hieronder ziet u een afbeelding van het bijbehorende dialoogvenster.

redirect-ip

Instellingen

  • Internet adres: De url die omgeleid moet worden, dus het interne adres. Aangezien dit interne adres op alle ingestelde protocollen werkt dient dit adres ingevoerd te worden zonder http:// of https://
  • Redirect adres: De URL van de pagina waarnaar de bezoeker geleid moet worden, dus het externe adres. Er moet redactioneel een keuze gemaakt worden voor het gewenste protocol, het externe adres start daarom altijd met http:// of https://
  • Omgeving: selecteer hier de omgeving die van toepassing is: redactie, internet of intranet.

Zoekformulier