Referentielijsten

Belangrijk:

! ! Gezien de impact die een wijziging kan hebben, raden wij u met klem aan hier geen aanpassingen in te maken zonder overleg met uw contactpersoon bij InfoProjects of de IPROX-helpdesk. ! !

Binnen een referentielijst kunnen algemene teksten worden onderhouden, zoals beschrijvingen van invoervelden, teksten op knoppen en teksten met uitleg over verplichte velden. Er kan per paginatype een referentielijst worden aangemaakt. Veelvoorkomende teksten kunnen ook in de lijst "Overall" worden opgenomen, die geldt voor meerdere paginatypen.

U kunt in dit scherm ook zien welke referentielijsten voor een specifieke site aan staan.

Hieronder ziet u de schermafbeelding van de referentlijsten waarbij van de referentielijst "overall" het dialoogvenster is te zien. U kunt hier de vergrote versie van de afbeelding bekijken.

schermafbeelding bibliotheek referentielijst

De afbeelding hieronder laat een gedeelte van de items uit de referentielijst "overall" zien.

schermafbeelding bibliotheek referentielijst items

Beheren van referentielijsten

Als bibliothecaris kunt u de referentielijsten zelf beheren. Door middel van de ingestelde aliassen weet het systeem welke tekst op welke plaats getoond moet worden. De namen van aliassen worden gebruikt voor de juiste verschijning en werking op de site en mogen niet worden gewijzigd!

Hoe het werkt:

Het geselecteerde item kan worden gewijzigd, wijzig echter nooit de alias:

dialoogvenster referentielijst item

  1. Klik in de menubalk op Bibliotheek > Referentielijsten
  2. Klik op de naam van de referentielijst die u wilt beheren.
  3. Indien u klikt op [Items] ziet u de teksten die bij deze referentielijst horen. U kunt deze teksten handmatig wijzigen. De alias bepaalt de plaats in de site waar de tekst getoond wordt. Klik op de naam van de tekst die u wilt wijzigen.
  4. Er verschijnt een dialoogscherm waarin u de waarde kunt wijzigen, een nieuw item kunt toevoegen, of het item kunt verwijderen.
  5. U kunt een referentielijst-item toevoegen door te klikken op "nieuw item" in het scherm van de referentielijst, of in het dialoogvenster van een item door te kiezen voor "toevoegen" naast. Echter het toevoegen van een referentielijst-item is alleen zinvol als hiervoor in uw omgeving de juiste werking is geimplementeerd.

NB: Verander NIET de alias van het referentie-item, een juiste werking van deze referentielijst kan dan niet langer gegarandeerd worden.

Het veld ‘waarde' biedt plaats aan 255 tekens. Wanneer u bij een referentie-item een langere tekst wilt invullen, kunt u hiervoor het HTML-veld ‘Tekst' gebruiken. Indien in dit veld tekst wordt ingevoerd, wordt dit gebruikt als de waarde.


Via het tabblad ‘Overzicht referentielijsten & referentie-items' kunt u een totaaloverzicht oproepen.

Zoekformulier