Standaardfuncties - voorbeelden

Bij het aanmaken van uw site zal meestal een aantal standaardfuncties zijn ingesteld. Hieronder is een aantal standaardfuncties uitgewerkt.

Standaardfunctie: Hoofdredacteur alles

Alle standaardfucties bijeen in een lijst:

lijst met standaard functies

U ziet dat bij de functie Hoofdredacteur alles één taak hoort. Wanneer u klikt op de naam van de functie wordt een dialoogscherm geopend. Klik vervolgens op [Takenpakket bewerken] om te zien welke taak bij deze functie hoort. U kunt ook direct op ‘1 taak' klikken.

Het takenpakket van de functie Hoofdredacteuralles bevat 1 taak: Hoofdredacteur alles. Op dezelfde regel kunt u lezen dat hierbij de rol ‘Hoofdredacteur' is gekoppeld aan de container alle sites in de omgeving.

In de praktijk: Deze gebruiker met de functie Hoofdredacteur alles mag dus pagina's bewerken in de hele omgeving.

Dialoogvenster, Hoofdredacteur alles:

functie bewerken dialoog

Scherm en dialoogvenster Takenpakket bewerken van Hoofdredacteur alles:

taken bewerken van de hoofdredacteur alles

Standaardfunctie: Hoofdredacteur Website

U ziet dat bij de functie Hoofdredacteur Website 1 taak hoort. Wanneer u klikt op de naam van de functie wordt een dialoogscherm geopend. Klik vervolgens op [Takenpakket bewerken] om te zien welke taak bij deze functie hoort. U kunt ook direct op ‘1 taak' klikken.

Het takenpakket van de functie Hoofdredacteur Website bevat 1 taak: Hoofdredacteur. Op dezelfde regel kunt u lezen dat bij deze taak de rol ‘Hoofdredacteur' is gekoppeld aan de sitestructuren ‘Internet' en ‘Intranet'.

In de praktijk: Een gebruiker met de functie Hoofdredacteur Website mag dus zowel voor het internet als voor het intranet pagina's bewerken en publiceren.

Indien u klikt op ‘Internet' of ‘Intranet', verschijnt het dialoogvenster ‘Bereik'. Hierin kunt u een nieuw bereik toevoegen.

Standaardfunctie: Webmaster Internet

U ziet dat bij de functie Webmaster internet 1 taak hoort. Wanneer u klikt op de naam van de functie wordt een dialoogscherm geopend. Klik vervolgens op [Takenpakket bewerken] om te zien welke taak bij deze functie hoort. U kunt ook direct op ‘1 taak' klikken.

Het takenpakket van de functie Webmaster internet bevat 1 taak: Webmaster internet. Op dezelfde regel kunt u lezen dat bij deze taak de rol ‘Webmaster' is gekoppeld aan de sitestructuur ‘Internet'. Bij de rol webmaster hoort nog een extra kolom: de kolom Functie. Hier staat aangegeven welke functies onder het beheer van de betreffende webmaster-taak vallen, dus: welke functies hij mag beheren en toekennen.

In de praktijk: Een gebruiker met de functie Webmaster Internet mag dus voor het internet de volgende functies beheren en toekennen: Hoofdredacteur Nieuws, Hoofdredacteur Internet en Redacteur Nieuws.

NB: Een webmaster heeft geen redactionele verantwoordelijkheden en mag dus geen pagina's bewerken of publiceren. Indien dit laatste toch wenselijk is, kunt u de gebruiker niet alleen de functie Webmaster maar ook de functie Hoofdredacteur Internet  toekennen.

Voorbeeld van een Webmaster, taken.

webmaster taken

Deze webmaster, mag in de rol van webmaster de taak uitvoeren over alle sites en containers. Daarnaast mag deze webmaster de functies die in de rij genoemd zijn aan anderen toekennen.

Standaardfunctie: Bibliothecaris

U ziet dat bij de functie Bibliothecaris 1 taak hoort. Wanneer u klikt op de naam van de functie wordt een dialoogscherm geopend. Klik vervolgens op [Takenpakket bewerken] om te zien welke taak bij deze functie hoort. U kunt ook direct op ‘1 taak' klikken.

Het takenpakket van de functie Bibliothecaris bevat 1 taak: Bibliothecaris internet. Op dezelfde regel kunt u lezen dat bij deze taak de rol ‘Bibliothecaris' is gekoppeld aan de cataloguscategorie ‘Afbeeldingen rechter zijbalk', aan de Site ‘Internet', aan de referentielijst ‘Overall' en aan alle Trefwoordklassen.

In de praktijk: Een gebruiker met de functie Bibliothecaris mag dus de Catalogus ‘Afbeeldingen rechter zijbalk' beheren; de referentielijst ‘Overall' beheren en binnen de thesaurus alle trefwoordklassen beheren. Verder bepaalt de instelling ‘internet' dat hij de referentielijsten waar hij rechten op heeft, alleen voor de structuur ‘internet' mag aanzetten / uitzetten.

NB: De functie van Bibliothecaris is site-overkoepelend en zal normaal gesproken niet door een Webmaster kunnen worden beheerd of toegekend. Alleen een Administrator of Engineer heeft deze bevoegdheid.

Nog een voorbeeld van een Bibliothecaris

biblithecaris takenpakket

De bovenstaande bibiothecaris heeft in de rol van bibliothecaris, de rechten om de nader te bepalen cataloguscategorien (door middel van het aanvinken van waarden in het dialoogvenster "Bereik" in de popup) in de "Testsite Modules Internet" te beheren. Deze bibliothecaris mag nieuwe cataloguscategorien aanmaken, maar deze kunnen alleen in de "Testsite Modules Internet" worden gebruikt. De rechten van deze biblithecaris zijn dus beperkt.

Zoekformulier