Functie verwijderen of verwijderen

autorisatie wijzigen functie

Functies kunnen alleen verwijderd worden als er geen gebruikers meer zijn, waaraan deze functie is toegekend.

Ga via hoofdmenu Autorisaties > Functies naar het tabblad 'Functies en gebruikers'. U kunt u per functie een overzicht opvragen van de gebruikers die aan de betreffende functie gekoppeld zijn. U ziet hierbij alleen de functies die onder uw beheer vallen.

Indien u klikt op een functienaam verschijnt het dialoogvenster zoals in het voorbeeld hierboven is aangegeven. U kunt hier gebruikers verwijderen en ook toevoegen aan de functie.

Zoekformulier