Sjablonen

Wanneer uw IPROX gebruikt maakt van pagina's die altijd een bepaalde standaard opbouw hebben of standaard-teksten bevatten, kunt u in IPROX gebruik maken van sjablonen. Denk hierbij aan het publiceren van bekendmakingen met veel standaardteksten of aan projectpagina's die een bepaald format voor opmaak kennen. Een ander voorbeeld van handig gebruik van Sjablonen zijn de Nieuwsbrieven. Maar ook voor standaard-formulieren kunnen sjablonen worden ingezet. Het voordeel van deze aanpak is dat de redacteur geen pagina's kopieert of vergelijkbare teksten uit Word knipt, maar een goedgekeurd sjabloon als basis kan gebruiken. Sjablonen hoeven overigens niet beperkt te worden tot individuele pagina's, ook gedeelten van sitestructuur kunnen als sjabloon ingezet worden.

Voorbereiding: Sjablonencontainer

Sjablonen worden - net als andere paginatypen - aangemaakt in een container. Deze container wordt bij de configuratie op een bepaalde manier gekenmerkt als zijnde een specifieke sjablonen-container.

Sjablonen maken

Binnen de container worden sjablonen aangemaakt op de manier waarop dit bij normale paginatypen ook gebeurt. Via het standaard autorisatiemodel kan geregeld worden dat alleen bepaalde personen de sjablonen kunnen bewerken. Bij de inrichting van de container zijn 2 punten van belang:

  • Een pagina kan alleen als sjabloon worden aangeboden als de status ‘gepubliceerd' is.
  • Sjablonen/sjabloonstructuren mogen alleen virtuele mappen als voorouder hebben.

Autorisaties regelen

Wilt u iemand autoriseren voor het bewerken en publiceren van sjablonen, dan zal deze gebruiker eindredactie-rechten moeten krijgen op sjablonencontainer. Voor redacteuren die de sjablonen moeten kunnen gebruiken, geldt dat zij raadpleegrechten moeten hebben op de sjablonencontainer (of een map daarbinnen).

Sjablonen inzetten

Wanneer een redacteur een nieuwe pagina aanmaakt, dan zal de dialoog een extra optie bevatten zodat hij kan kiezen: nieuw paginatype of sjabloon. Bij de keuze voor een sjabloon wordt er in feite een kopie gemaakt van de pagina (of tak) zoals die in de sjablonencontainer aanwezig is.

toevoegen pagina sjabloon kiezen

Bij het ontwikkelen van deze functionaliteit zijn de volgende zaken meegenomen:

  • Sjablonen mogen niet op sites gepubliceerd worden; dit wordt in de configuratie geregeld door de sjablonencontainer niet voor omgevingen aan te zetten.
  • Sjablonen lopen mee in het model van autorisatie; iemand die geen rechten heeft op paginatype A, zal ook geen sjabloon van paginatype A kunnen inzetten.
  • Sjablonen sluiten aan bij de ingestelde regels voor sitelogica. Wanneer paginatype A in een bepaalde site ingezet mag worden, geldt dit ook voor sjabloon A. Wanneer paginatype A niet onder een index aangemaakt mag worden, mag een sjabloon van paginatype A hier ook niet ingezet worden.

Kan ik dit zomaar inzetten?

Het gebruik van sjablonen is een standaard functie van IPROX-CMS. Om deze functie in te zetten, zal InfoProjects een aantal zaken moeten configureren. Uw contactpersoon bij InfoProjects kan u hierover nader informeren.

Zoekformulier