Alfabetiseren pagina's binnen een navigatieniveau

itemtab alfabetiseren

Met deze functie kunt u pagina's binnen hetzelfde navigatieniveau op alfabet ordenen. Er verschijnt een vraag ter bevestiging.

Let op: deze actie is onomkeerbaar! Terugzetten van de pagina's kan alleen met Omhoog, Omlaag, Verschuiven, Bovenaan en Onderaan.

Zoekformulier