Lay-out - schuiven met blokken

Uitgangspunten voor de opbouw, schuiven met blokken

In het tabblad Lay-out bepaalt u het stramien en de plaatsing van de blokken. Blokken kunnen na plaatsing verschoven worden als het gekozen stramien dit toelaat.

  • De basis van de pagina is veelal een lay-out van vier kolommen
  • Een zone wordt gevuld met blokken. De plaatsing van de blokken wordt redactioneel bepaald aan de hand van het gekozen stramien.
  • Wanneer men in een zone van één breed een blok van twee breed wil plaatsen, is dat niet mogelijk. U zult merken dat het blok niet verschoven kan worden.
  • Het stramien van een pagina kan gewijzigd worden. Na het wijzigen, schuift u elk blok opnieuw naar de juiste plaats.
  • Een blok kan worden verschoven naar een andere plaats op de pagina mits het daar "past".
  • Tijdens het verschuiven van blokken wordt de achtergrondkleur van de nieuwe plaats groen als de het blok op die plaats "past" (zie afbeelding hieronder) en grijs indien het blok op die plaats "niet past". In het laatste geval zal het blok terugspringen naar waar het vandaan kwam.
  • Blokken kunnen niet worden gekopieerd naar een andere pagina met Lay-out.
  • Komen er op een pagina met Lay-out meerdere blokken voor die u wilt opnemen in een nieuwe pagina,maak dan gebruik van de functie Kopiëren naar in de Item-tab.


schermafbeelding schuiven van een blokZoekformulier