Lay-out - schuiven met blokken

Uitgangspunten voor de opbouw, schuiven met blokken

In het tabblad Lay-out bepaalt u het stramien en de plaatsing van de blokken. Blokken kunnen na plaatsing verschoven worden als het gekozen stramien dit toelaat.

  • De basis van de pagina is veelal een lay-out van vier kolommen
  • Een zone wordt gevuld met blokken. De plaatsing van de blokken wordt redactioneel bepaald aan de hand van het gekozen stramien.
  • Wanneer men in een zone van één breed een blok van twee breed wil plaatsen, is dat niet mogelijk. U zult merken dat het blok niet verschoven kan worden.
  • Het stramien van een pagina kan gewijzigd worden. Na het wijzigen staan alle blokken op de reservebank, en schuift u elk blok opnieuw naar de juiste plaats.
  • Een blok kan worden verschoven naar een andere plaats op de pagina mits het daar "past".
  • Blijkt bij het verschuiven van een blok dat het blok op de gekozen plaats niet past, dan zal het blok terugspringen naar waar het vandaan kwam.

Kopiëren van blokken:

  • Blokken kunnen binnen de pagina worden gekopieerd (incl. inhoud).
  • Komen er op een pagina met Lay-out meerdere blokken voor die u wilt opnemen in een nieuwe pagina, maak dan gebruik van de functie Kopiëren naar in de Item-tab om de hele pagina te kopiëren.

Zoekformulier