Basisprincipes van Lay-out

Hoe werkt IPROX Lay-out?

In het tabblad Lay-out kiest u per pagina één van de aangeboden stramienen. De beschikbare stramienen verschillen per implementatie. Voor een extra stramien kunt u contact opnemen, dit is meestal snel te realiseren.

De benaming van de stramienen wordt in overleg met de webmaster in IPROX bepaald. Bijvoorbeeld: Volledige breedte, Thema, of Content breed.

In het onderstaande voorbeeld is het stramien Regulier 1-3-1 gevuld met een aantal blokken. Er is hier ook sprake van blokken die buiten het stramien staan, op de reservebank.

uitleg PER ONDERDEEL

Stramien

Hier maakt u een keuze voor het in te zetten stramien. Is de gewenste keuze niet beschikbaar, neem dan contact op met uw contactpersoon bij InfoProjects (of de IPROX Helpdesk).

Toe te voegen blokken

Hier ziet u de bloktypen die toegevoegd kunnen worden binnen het huidige stramien, en dan specifiek in de zones die op dit moment opengeklapt staan.

Klik om een bloktype om het toe te voegen; het wordt direct in de eerste zone geplaatst waarin het is toegestaan. Een nieuw blok is makkelijk ter herkennen aan de gele kleur:

De reservebank

Hier staan de blokken die eerder al wel zijn aangemaakt, maar binnen het huidige stramien nog niet zijn geplaatst. De blokken kunt u via de blauwe balk binnen het stramien slepen, en zo in de gewenste zone plaatsen.

Als blokken niet meer nodig zijn kunnen ze verwijderd worden. Open de reservebank om blokken per stuk te verwijderen, of gebruik het Prullenbak-icoon om alle blokken op de reservebank in één keer te verwijderen.

Zones

Ten slotte ziet u de zones die beschikbaar zijn binnen het gekozen stramien, en de daarin reeds geplaatste blokken. Ieder blok heeft een aantal extra functies rechts boven:

iprox-lay-out_blok

- Met het plusje kan het blok gekopieerd worden;
- Met het kruisje kan het blok verwijderd worden uit de zone (het blok wordt dan op de reservebank geplaatst).

Als een blok binnen de zone in verschillende breedtes kan worden geplaatst dan ziet u ook nog deze functie:

Hiermee kan snel de gewenste breedte worden gekozen.

Wil u het blok verslepen, dan kan dit door de blauwe balk te selecteren (het gedeelte tussen de iconen):

Een blok bewerken

De tekst (de titel van het blok) kunt u aanklikken, daarna verschijnen de invoervelden waarop u wijzigingen kunt doorvoeren.

Minimaal/maximaal aantal blokken in zone

Het kan voorkomen dat er voor een bepaalde zone een minimaal en maximaal aantal blokken is ingesteld. Via een toelichtende tekst worden redacteurs daarop gewezen.

Zoekformulier