IPROX-FORMS versie 4.8.2338

Releasedatum: 25 september 2023

Toelichting per aanpassing
Issue Release Notes
IPFORMS-404

Opgelost: ondersteuning voor teksten in meerdere talen nu mogelijk
Als in een forms oplossing meerdere talen voor formulieren aangeboden worden, was het zeer moeizaam om micro-content (referentielijsten) in een andere taal beschikbaar te krijgen. Dat is nu opgelost.

IPFORMS-410

Toegankelijkheidsverbetering: Logo kunnen voorzien van tekst
Het logo boven een formulier had geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit is nu mogelijk gemaakt.

IPFORMS-411

Toegankelijkheidsverbetering: stappen toegankelijk maken
Aan de linkerkant van de formulieren staan de stappen van de formulieren, deze waren verborgen voor hulpsoftware met het aria-hidden attribuut. Dit is verwijderd.

IPFORMS-413

Toegankelijkheidsverbetering: teller-melding gekoppeld worden aan input veld
In velden met een invoermaximum is de teller-melding nu middels het daartoe bedoelde aria attribuut gekoppeld aan het betreffende veld.

IPFORMS-414

Toegankelijkheidsverbetering: Script tag dient binnen body te staan
In de HTML stond binnen het html element een script. Dat script moest binnen de body komen, hetgeen nu is gerealiseerd.

IPFORMS-415

Toegankelijkheidsverbetering: Alternatief voor placeholders in inputs
Het plaatsen van placeholders in velden wordt afgeraden. Het is nu mogelijk deze teksten als invoerhint BOVEN het veld te laten plaatsen.

IPFORMS-418

Toegankelijkheidsverbetering: Met skiplinks direct naar formulierinhoud kunnen springen
Er is nu een link bovenaan de pagina die zichtbaar wordt bij focus om direct naar de inhoud van het formulier te springen.

IPFORMS-419

Toegankelijkheidsverbetering: spinner toegankelijk
De spinner die bij laad/opslag operaties in beeld komt was niet toegankelijk. Nu heeft deze de juiste role (namelijk: status) en kan de tekst worden ingesteld.

IPFORMS-422

Opgelost: Klantportaal inlog foutsituaties worden als eHerkenning fout getoond
Er was geen onderscheid tussen deze foutsituaties. Nu wel.

Zoekformulier