IPROX-FORMS versie 10.0.2402

Releasedatum: 11 maart 2024

Toelichting per aanpassing
Issue Release Notes
IPFORMS-417

Toegankelijkheidsverbetering: tooltips niet meer via vraagteken-knopje aanbieden
De werkvorm waarin we toelichtingen (bij een vraag, andwoordalternatieven e.d.) aanbieden is gewijzigd. Deze worden niet meer verstopt achter een [?] maar zijn direct, met een afwijkende styling, in beeld.

IPFORMS-421

Nieuwe feature: Statusteksten voor in zaakscherm
In een “Mijn omgeving” is het nu mogelijk de status van een zaak te voorzien van een uitgebreide beschrijving.

IPFORMS-424

Toegankelijkheidsverbetering: Geen H1 om header logo
Het logo van een organisatie wordt niet meer in een h1 gezet, zodat het tekstalternatief van de plaat dit niet meer - soms onterecht - als de titel van de pagina wordt geinterpreteerd.

IPFORMS-425

Toegankelijkheidsverbetering: geen autocomplete="off" renderen als AutoComplete waarde niet is ingevuld
Op velden waarop NIET redactioneel AutoComplete was ingesteld, werd autocomplete=”off” gezet. Dat wordt om toegankelijkheidsredenen afgeraden en is ongedaan gemaakt.

IPFORMS-426

Toegankelijkheidsverbetering: Skiplink ook in overview en klantportaal pagina's
Net als in formulieren, hebben nu ook overview en klantportaal pagina's een skiplink, om met toetsenbordnavigatie direct naar de inhoud te kunnen springen.

IPFORMS-432

Verbetering: eIDAS logo vervangen
Er is een nieuw eIDAS-logo, dat is nu verwerkt in onze inlogvoorziening.

Zoekformulier