IPROX-FORMS versie 10.0.2409

Releasedatum: 22 maart 2024

Toelichting per aanpassing
Issue Release Notes
IPFORMS-367

Opgelost: Invoeren van waarden die lijken op HTML faalt
Als je in een tekstveld met meerdere regels HTML-achtige code invoerde, leidde dat tot een fout. Dit is opgelost.

IPFORMS-438

Ogelost: Voortgangsindicatoren op formulieren missen bij nog te bezoeken stappen
Voortgangsindicatoren werden alleen getoond bij de huidige en vorige stappen van het formulier maar niet bij de nog komende stappen. Dat is nu opgelost.

IPFORMS-445

Verbetering: weergave ‘small’ alleen in smalle viewports toepassen
Al heel snel (bij schermen < 800) werd een viewport als ‘smal’ bestempeld, waardoor je dan de mobiele weergave kreeg. Dat kantelpunt is verlegd naar 1000

Zoekformulier