Optie: Standaard velden vervangen door ‘eigen’ elementen

Het kan wenselijk zijn om een andere volgorde van velden in een mailformulier te hanteren, een volgorde die afwijkt van wat wij als de standaard hebben bedacht.

Voorbeeldcase: U wilt in een klachtenformulier graag een veld ‘Aanspreekvorm' toevoegen na het veld ‘Naam'. Dit veld zit echter niet in de lijst met standaardvelden en kan daar ook niet zomaar tussengevoegd worden.

De oplossing is om de standaardvelden uit te vinken en het formulier volledig te bouwen met eigen elementen. Voordeel is dat de volgorde van elementen volledig vrij is én dat de namen (labels) van de velden naar eigen keuze aan te passen zijn.In onderstaand schermvoorbeeld is een gedeelte van de velde opgenomen. Hier wordt begonnen met de vrije Elementen, de standaardvelden staan allemaal "uit".

mailformulier velden

Op de webpagina tonen deze velden als volgt:

mailformulier tonen

De volgende zaken zijn belangrijk bij het inrichten van de pagina:

  • Er moet in ieder geval een veld ‘Naam' en een veld ‘E-mail' worden opgenomen in het formulier. Stel deze velden bij voorkeur verplicht voor de bezoeker om in te vullen.
  • Kies als veldtypen voor deze velden voor ‘Naam (van)' en ‘E-mail (van)'

Wanneer de velden zijn ingesteld zoals hierboven beschreven, is de logica met betrekking tot de verstuurde e-mails als volgt:

E-mail die wordt ontvangen op het bestemmingsadres:

  • Als adres afzender (FROM) wordt het e-mailadres gebruikt dat door de bezoeker is ingevuld in het tekstveld van het type ‘Email (van)'
  • Als naam afzender (NAME) wordt de naam gebruikt die door de bezoeker is ingevuld in het tekstveld van het type ‘Naam (van)'

E-mail die wordt verstuurd als afschrift aan de bezoeker:

  • Als adres en naam van afzender (FROM en NAME) wordt het e-mailadres gebruikt dat redactioneel is ingevuld in het veld ‘Afzender'. De bezoeker kan immers geen mail van zichzelf krijgen.

Ook op een veld van het type ‘E-mail (van)' wordt validatie toegepast, het systeem controleert of er een geldig e-mailadres is ingevuld.

Zoekformulier