Import

icoon item importImport zijn items die zijn geïmporteerd uit een ander systeem, mogelijk een andere IPROX. De Import kan worden gelokaliseerd in de structuur, verzonden, getoond en er kan naar worden verwezen. Alle andere opties uit de Item-tab zijn niet beschikbaar.

Zoekformulier