Release notes IPROX-Social versie 3.2.2148

Releasedatum: 5 december 2021

IPSOC-981

Bugfix
De mededelingen balk werd wanneer alle persoonlijke mededelingen “uitgezet” waren, alsnog leeg getoond. Dit is opgelost.

IPSOC-993

Functionele verbetering
Het opvragen van de feeds voor Posts, Evenementen en documenten met veel reacties nam bij groeiende aantallen steeds meer tijd in beslag. Door een technische verbeterslag zijn de bevragingstijden enorm gereduceerd.

Zoekformulier