Release notes IPROX-Social versie 3.0.2120

Releasedatum: 18 mei 2021

Key Release Notes
IPSOC-757

Functionele uitbreiding: zichtbaarheid personen
Door middel van een instelling kan de zichtbaarheid van bepaalde accounts binnen Sociaal Intranet geregeld worden. Dit met name van belang bij het gebruik van functionele accounts.

IPSOC-915

Bugfix: zichtbaarheid personen bij een groep
In een aantal gevallen was het mogelijk dat personen die ‘hibernated’ zijn toch zichtbaar waren als lid of beheerder van een groep. Dit is nu opgelost.

IPSOC-919

Bugfix: juiste response bij blog bij niet ingelogde persoon
Wanneer een gebruiker niet ingelogd is en een blog werd bevraagd, werd een 500 Server Error gegeven. Vanaf nu wordt, bij ontbreken van een ingelogde gebruiker, een 401 Unauthorized geretourneerd wanneer een blog wordt bezocht.

Zoekformulier