Audit trail

Audit trail

Via het menu Beheer > Audit trail worden alle redactionele acties van de gekozen dag direct getoond.
Per actie wordt aangegeven:

  • Datum/tijd
  • Wijziging (gewijzigd, verschoven, verplaatst, toegevoegd, gepubliceerd, naar prullenbak)
  • ID
  • Naam van de pagina
  • Gebruiker

Het is mogelijk om specifiek te zoeken op:

  • Datum
  • ID, dit is eenvoudig via de Informatietab van een paginatype terug te vinden
  • Gebruiker

De audit trail is beschikbaar voor administrators en enigineers.

Zoekformulier