IPROX-Modules versie 4.4.2144

Releasedatum: 2 november 2021

Toelichting releasenotes per aanpassing
Component/S Key Release Notes
Baseline IPMOD-1463

Toegankelijkheid: huidige en geselecteerde pagina in secundaire navigatie duidelijk maken voor screenreaders
De logica voor de klassen ‘active' (huidig item valt onder betreffende navigatie item ) en 'selected' (huidig item is geselecteerd navigatie item) is, net zoals het al voor de primaire navigatie werkt, ook toegepast voor de secundaire navigatie. Daarnaast is het aria attribuut aria-current (met de juiste waarde) toegevoegd om de navigatie meer toegankelijk te maken voor hulpsoftware.

Basis IPMOD-1457

Toegankelijkheid: huidige pagina duidelijk maken voor screenreaders bij pagers
Bij bepaalde IPROX paginatypen zoals index, evenementenagenda, bekendmakingen worden de eerste x resultaten getoond, en voor meer resultaat kan er gebruik worden gemaakt van een pager. Het is zichtbaar door kleur welke resultaten in beeld zijn, bijvoorbeeld de items 11-20. Dit is voor hulpsoftware niet af te leiden uit de code. Door het toevoegen van aria-current="page" in de code aan het geselecteerde element kan een screenreader dit nu bepalen.

Formulier IPMOD-1455

reCaptcha de taal van de site-instellingen laten volgen
ReCaptcha, wat je in IPROX kan inzetten bij een formulier, volgt standaard de systeeminstellingen van het apparaat. Als het systeem staat ingesteld op taal ‘Nederlands’, dan toont reCaptcha ook in deze taal. Via deze aanpassing introduceren we een setting waardoor reCaptcha de taal instelling van de site volgt. Hierdoor is het mogelijk Engelstalige formulieren met een Engelse reCaptcha te tonen waarbij uw systeem op Nederlands staat ingesteld.

Neem contact op met InfoProjects om de setting te activeren.

Imagemap IPMOD-1460

Toegankelijkheid: Imagemap overlays moeten ook op focus triggeren
Bij een imagemap tonen hotspots, optioneel met overlay. De overlay is nu ook benaderbaar via toetsenbordbediening.

Mediawidgets IPMOD-1439

Toegankelijkheid: sneltoetsen uitschakelen YouTube media widgets
Standaard is het mogelijk om in een YouTube video gebruik te maken van sneltoetsen zoals de letter 'k' voor spelen/pauzeren. Sneltoetsen kunnen een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Met deze aanpassing zijn alle YouTube sneltoetsen uitgeschakeld.

Reacties IPMOD-1343

Reacties kunnen aanpassen via IPROX moderatie scherm
Het is door deze wijziging mogelijk om door bezoekers geplaatste reacties aan te passen via het IPROX moderatiescherm. Standaard staat deze mogelijkheid uit. Neem contact op met InfoProjects indien u de instelling wilt activeren.

Waterschapsmodules IPMOD-1465

Bekendmakingen-gvop: markup van metadata is onjuist
In het overzicht van de bekendmakingen in het paginatype 'Bekendmakingen-gvop' tonen de publicatiedatum en het onderwerp. Het <strong> element was gebruikt om dit vet weer te geven, wat niet is toegestaan. De beoogde vormgeving wordt nu met CSS toegepast.

Waterschapsmodules IPMOD-1458

Toegankelijkheid: Uitklappers productencatalogus: aria-expanded attribuut gebruiken om aan te geven of de sectie open of dicht is
In het paginatype 'productencatalogus' kan een 'meer' of 'minder' link voorkomen. In de code miste een status om aan te geven of de sectie open of dicht is. Dit is opgelost door de attributen aria-expanded (met de juiste waarden true of false) en role=button toe te voegen.

Zoekformulier