IPROX-MODULES versie 4.4.2140

Component Key Release Notes
Applicatielink IPMOD-1451

Titel van iframe hoeft geen visueel verborgen aanduidingen te bevatten
Als cookies geaccepteerd zijn toont de applicatie in de pagina. Deze aanpassing zorgt ervoor dat in de titel in het iframe geen visueel verborgen aanduidingen (zoals: verwijst naar andere website) meer voorkomen. Een visueel verborgen aanduiding is alleen relevant als cookies niet geaccepteerd zijn en er een link toont in plaats van de applicatie zelf.

Baseline IPMOD-1453

Toegankelijkheid: Zoeksuggesties blok mag zichtbare titel hebben, en een goed label

  • In sommige gevallen was de titel boven een zoekbox ten onrechte als visueel verborgen getypeerd, dit is hersteld. Visueel verbergen is alleen nodig als de zoekbox in de header of footer staat.
  • Als een bloktitel afwijkt van de tekst bij de placeholder, dan wordt de bloktitel EN placeholder samengevoegd in een visueel verborgen tekst.
Baseline IPMOD-1450

Blokrollen - kopie maken
Het is nu mogelijk om een kopie te maken van een blokrol onder configuratie > blokrollen.

Baseline blok inhoudsopgave IPMOD-1443

Inhoudsopgave: hiërarchie koppen kunnen toepassen
Tot nu toe werden inspringingen binnen een inhoudsopgave-blok visueel gemaakt, alleen kan voorleessoftware dit niet bepalen. Dit hebben we in de code aangepast naar een geneste lijst. Binnen het bloktype Inhoudsopgave tonen de koppen standaard onder elkaar, en kan redactioneel gekozen worden voor weergave met inspringing.
Heeft u belangstelling voor deze optie? Vraag uw contactpersoon bij InfoProjects om het voor u in te richten.

Feedback IPMOD-1449

Bugfix: feedback met enters geeft foutmelding ‘Field Uw bericht contains multiple lines’
Als een bezoeker reageert op een bericht en gebruik maakt van enters, kwam er een foutmelding naar voren. Dit is opgelost.

Zoekformulier