Release notes IPROX-Modules versie 4.4.2126

Component Key Release Notes
Alle paginatypen IPMOD-1401

Toegankelijkheid: Sociale deellinks en volglinks mogen geen onterechte title attributen hebben

Sociale deellinks (Delen op…) en volglinks (Volg ons op…) hadden onterecht een title attribuut. Hierdoor kon het gebeuren dat de linktekst dubbel werd voorgelezen door toegankelijkheidssoftware. Dit is aangepast, het title attribuut is verwijderd.

Evenementenagenda IPMOD-1406

Bugfix: Blok evenementenagenda zonder resultaten toont geen tekst bij lege agenda

Wanneer in een blok met een koppeling naar een evenementenagenda geen resultaten aanwezig waren, toonde de tekst die was ingevoerd in het veld 'Tekst bij lege agenda' niet (meer). Dit is hersteld.

Formulier IPMOD-1403

Bugfix: Formulier versturen mislukt in speciale gevallen

Bij een enkele specifieke combinatie van formulier-instellingen was het niet mogelijk om het formulier te versturen. Dit is opgelost.

Formulier IPMOD-1402

Bugfix: In afschrift komt "Afzender naam" niet door

Als in een formulier gekozen werd voor de optie ‘Afschrift versturen’ was in het afschrift de ‘Afzender naam’ niet zichtbaar. Dit is opgelost. Zowel de mail naar de beheerder als het afschrift naar de bezoeker krijgen als afzender de waarde die is ingevuld in het veld ‘Afzender Naam’. Alleen als het veld ‘Afzender Naam’ door de redactie leeg is gelaten, wordt het afzender e-mailadres als afzender getoond.

Formulier IPMOD-1397

Functionele uitbreiding: Formulierflow kunnen doorlopen zonder opslaan of mailen

Het is mogelijk gemaakt om formulieren niet te versturen of op te slaan maar alleen (voor eigen gebruik) in te vullen. Door redactioneel de optie `Verzonden gegevens downloaden` aan te vinken, kan de bezoeker na invullen een overzicht van de ingevulde gegevens downloaden.

Media IPMOD-1399

Technische optimalisatie: video (of audio) elementen moeten niet direct worden ingeladen

Tot nu toe werden video- en audio-elementen in het paginatype media direct bij openen van de pagina ingeladen. Bij gebruik van meerdere blokken van het type media, kon dit voor behoorlijke vertraging zorgen bij het openen van de pagina. Vanaf nu worden video en audio-elementen pas daadwerkelijk ingeladen als een bezoeker op de startknop klikt. Deze startknop is toegevoegd aan de startafbeelding.

Reacties IPMOD-1379

Bugfix: bij foutief invullen van de captcha in een reactieformulier volgt geen feedback aan gebruiker

Wanneer een bezoeker een nieuwe reactie wilde plaatsen en daarbij de captcha (som) verkeerd invulde, kreeg hij geen feedback hierover. Het leek alsof de reactie werd geplaatst maar dit bleek niet zo te zijn. Het probleem is nu opgelost. Als de captcha foutief wordt ingevuld, toont er een foutmelding en krijgt de bezoeker een herkansing.

Selectie IPMOD-1386

Toegankelijkheid Galerij: attributen button-element verwijderen

Het button-element in de galerij heeft geen role=tablist. In dat geval mogen ook de attributen aria-selected en aria-controls niet gebruikt worden. Beide attributen zijn verwijderd.

Zoekformulier