Release notes IPROX-Modules versie 4.4.2120

Component Key Release Notes
Alle paginatypen IPMOD-1341

Bugfix: Iconmanager toont niet altijd goede mail-iconen
Links van het type 'mailto' krijgen nu altijd het bijbehorende mail-icoon, ook als deze links in een linklijst staan.

Baseline IPMOD-1369

Functionele optimalisatie: Optimalisaties zoeksuggesties
In het "Zoeksuggesties-blok" zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd:

  1. De links die als suggestie worden aangeboden zijn echte links (<a>) geworden. Hierdoor is met name de toegankelijkheid verbeterd.
  2. De breedte van het blok is aangepast waardoor ook langere zoeksuggesties goed passen.
Baseline IPMOD-1367

Toegankelijkheid: In superlinks moet de heading niet altijd een heading zijn
Superlinks zonder inhoudstekst mogen geen heading zijn (want een heading mag alleen worden toegepast als deze gevolgd wordt door iets inhoudelijks). Dit is aangepast.

Basis IPMOD-1361

Technische optimalisatie: SWF en FLV niet meer kunnen uploaden
SWF (Macromedia Shockwave/Flash) en FLV (Flash video) zijn verouderde bestandstypen. Het uploaden van deze bestandstypen is niet meer standaard mogelijk. De ondersteuning voor FLV (upload en afspelen) blijft wel bestaan voor de video module.

Basis IPMOD-1323

Technische optimalisatie: Submode wordt niet correct in kruimelpad markup verwerkt
Als een pagina een submode heeft (bijvoorbeeld 'resultaten') wordt deze doorgaans in het kruimelpad verwerkt. Deze submode heeft nu ook de microdata gekregen die de andere stappen van het kruimelpad ook hebben.

Closedusergroups IPMOD-1355

Technische optimalisatie : "Nieuw wachtwoord" als term in besloten delen uniek referentielijst item laten zijn
Het veld om het wachtwoord aan te passen heeft unieke referentie-items gekregen zodat elk label via de referentielijst afzonderlijk aan te passen is.

Facetzoeker IPMOD-1364

Functionele uitbreiding: Zoekknoppen tonen in facetzoeker
In de facetzoeker is nu altijd een zoekknop aanwezig onder het zoekformulier. Als er geen zoekformulier op de pagina staat, wordt de zoekknop onder de facetten getoond.

Facetzoeker IPMOD-1363

Functionele uitbreiding: Facetvolgorde in facetzoeker
Aan de facetzoeker is een nieuwe optie toegevoegd. In het veld 'Facetvolgorde' kan de redacteur de namen van de facetten plaatsen (gescheiden door een komma) en zo de volgorde van de facetten bepalen. Heeft u belangstelling voor deze functionaliteit? Vraag dan uw contactpersoon bij InfoProjects om het veld voor u in te richten.

Formulier IPMOD-1366

Functionele uitbreiding: Unieke referentiecode in formulier kunnen opnemen
Om inzendingen op een formulier van elkaar te onderscheiden (of te kunnen zoeken) is een uniek referentienummer noodzakelijk. Ook voor de inzender van een formulier is het belangrijk dat er een correspondentienummer is om naar te kunnen verwijzen.

Aan het prototype Formulier kunnen 2 nieuwe velden worden toegevoegd:
In het veld 'Referentie plaatsen' kan worden aangegeven of er een referentienummer moet worden toegekend. In het veld Label kan aan het nummer een tekst worden toegevoegd. Het referentienummer staat in de e-mail naar de redactie en in het afschrift naar de invuller. Het nummer toont tevens bij de betreffende inzending in het moderatiescherm.

Heeft u belangstelling voor deze optie? Vraag uw contactpersoon bij InfoProjects om het voor u in te richten!

Formulier IPMOD-1360

Functionele optimalisatie: Checkboxes en radiobuttons triggeren al client-side validatie voor submit
In december 2020 is gerealiseerd dat validatiemeldingen over lege verplichte tekstvelden pas gaan tonen na de eerste submit. Deze regel wordt nu ook toegepast voor velden met checkboxen en radiobuttons.

Formulier IPMOD-1357

Functionele uitbreiding: Bij selectievragen het minimum/maximum aantal te kiezen opties instelbaar maken
Bij selectievragen kan een redacteur verplicht stellen dat er een antwoord gegeven moet worden. Bij 'checkboxen' en 'lijsten' betekent dat dat er 1 van de geboden antwoordalternatieven moet worden gekozen.
In sommige gevallen (bv. in het geval van een akkoordverklaring met voorwaarden) is het gewenst dat een bezoeker alle geboden antwoorden selecteert. Om dit mogelijk te maken kunnen er twee nieuwe velden worden toegevoegd aan de module Formulier. Bij Selectievragen kan in het veld 'Minimaal aantal' worden aangegeven hoeveel antwoorden de bezoeker minimaal moet invullen. In het veld 'Maximaal aantal' kan worden aangegeven hoeveel antwoorden de bezoeker maximaal mag invullen. Een ingevuld veld is pas valide als aan deze instellingen is voldaan.

Heeft u belangstelling voor deze uitbreiding? Vraag uw contactpersoon bij InfoProjects om het voor u in te richten.

Formulier IPMOD-698

Functionele optimalisatie: Optioneel geen formuliervelden versturen naar de redactie en/of een link naar IPROX-beheer.
In formulieren is eerder al een constructie gerealiseerd om 'Geen formuliervelden' te versturen in het afschrift naar de invuller van het formulier. Deze functionaliteit is nu uitgebreid voor de mail naar de redactie. Als het een mail naar de redactie betreft, kan er in de mail een link naar de IPROX-beheeromgeving worden opgenomen i.p.v. de formuliervelden te tonen.

Index IPMOD-1338

Functionele uitbreiding: Aantal blokken per rij instelbaar maken
In een index kan voor de weergave ‘Galerij’ worden gekozen. Het aantal blokken dat in die galerij naast elkaar komt te staan is instelbaar gemaakt. De redacteur kan in het veld ‘Blokken per rij’ aangeven hoeveel blokken er per rij moeten worden getoond. (NB: deze optie werkt alleen bij de weergave ‘Galerij’, niet bij andere weergaven).

Reacties IPMOD-1351

Technische uitbreiding: Sortering reacties moet configureerbaar worden
Er werd een vaste sortering voor reacties toegepast: van nieuw naar oud en op basis van datum-tijd laatste reactie in een thread. Door middel van een setting is deze sortering nu aan te passen, zodat reacties bijvoorbeeld ook van oud naar nieuw kunnen worden getoond.

Selectie IPMOD-1365

Functionele uitbreiding: Mogelijkheid 'Selectie wissen' toevoegen aan facetzoeker
Als er facetten geselecteerd zijn, verschijnt de knop 'Selectie wissen'. Hiermee kunnen de geselecteerde facetten in 1x worden gewist.

Zoekformulier