Release notes IPROX-Modules versie 4.4.2117

Component Key Release Notes
Basis IPMOD-1350

Technische optimalisatie: optimalisatie indexen
Een aantal technische aanpassingen zorgt ervoor dat indexen beter presteren.

Facetzoeker IPMOD-1344

Improvement: aanpassing markup in facetzoeker
De markup van de facetzoeker is logischer gemaakt waardoor de uitlijning van de facetten is verbeterd.

Zoekformulier