Release notes IPROX-Modules versie 4.4.2112

Component Key Release Notes
Basis IPMOD-1311

Technische optimalisatie : Veelgebruikte regex patronen centraliseren
Sommige regex patterns (bv. voor veldvalidaties op telefoonnummers) kwamen in de modules op meerdere plekken voor. Dat was foutgevoelig, want zo zou een front-end validatie met een andere regex kunnen werken dan een back-end validatie. Om dit soort fouten te voorkomen, hebben we deze regex-patronen nu gecentraliseerd.

Zoekformulier