Release notes IPROX-CMS versie 4.4.2140

Key Release Notes
IPCMS-863

Lay-out: Bij instellen clusters snel naar paginatype kunnen springen
Onder configuratie, lay-out kunt u bij de lay-outzones bepalen welk bloktype (cluster) in welke zone in een pagina toont. Tot nu toe was er 1 dropdown lijst waar alle paginatypes met clusters onder vielen. U kunt nu eerst een paginatype kiezen, vervolgens tonen alleen de bijbehorende clusters.

Zoekformulier