Release notes IPROX-CMS versie 4.4.2126

Key Release Notes
IPCMS-850

Bugfix: Zoeken op clusters waar er meer van bestaan gaat niet goed

Met de zoekfunctie in IPROX kan niet alleen op paginatype maar ook op cluster worden gezocht. Er trad echter een fout op wanneer de naam van een een cluster vaker dan 1 keer voorkwam in de configuratie. Dit is opgelost.

IPCMS-848

Functionele uitbreiding: diepere en langere URLs standaard toestaan

De standaard instellingen voor de diepte en de lengte van friendly url's zijn aangepast. De nieuwe defaults zijn:

  1. het maximale aantal onderdelen van een url (de diepte) = 10 (was 3)
  2. het maximale aantal karakters van een onderdeel van een url (de lengte) = 40 (was 20)
IPCMS-846

Functionele uitbreiding: Hover van sites laat geen SitIdt zien, waar bij varianten het VarIdt wel getoond wordt

In het scherm Configuratie >> Sites wordt het ID van een variant getoond wanneer de gebruiker over het icoon voor de variantnaam hovert. Dit is nu ook toegevoegd voor sites. Door te hoveren over het icoon voor de sitenaam kan de gebruiker het Site-ID opvragen.

IPCMS-845

Bugfix: Werklijst webrichtlijnen geeft foutmelding

Door een aanpassing in release 2122 werkte het opvragen van de lijst van pagina’s met toegankelijkheidsmeldingen niet meer. Dit is opgelost.

Zoekformulier