Release notes IPROX-CMS versie 4.4.2112

Key Release Notes
IPCMS-813

Bugfix: CompleteToken faalt soms
Er bleek een technische fout te zitten in de inlogvoorziening. Bij het voltooien van de inlogprocedure werden in sommige gevallen 2 tokens aangemaakt terwijl er maar 1 aangemaakt had moeten worden. Dit is aangepast, een inlogsessie krijgt nooit meer dan 1 token.

IPCMS-798

Functionele optimalisatie: Pop-upblocking voorkomen bij openen van redactiescherm
Met name in Firefox worden pop-ups vaak geblokkeerd. Zo toont er bijvoorbeeld een blokkeer-melding als je in IPROX een redactiescherm opent. Die pop-up is verwijderd, het nieuwe venster wordt nu direct geopend op het moment van klikken.

Zoekformulier