Release notes IPROX-CMS versie 4.4.2104

Key Release Notes
IPCMS-783

Functionele optimalisatie: In de pulldown met varianten om een item in te tonen is de volgorde niet altijd logisch of correct
Sommige items kunnen getoond worden in meerdere varianten, bijvoorbeeld omdat een structuur meerdere varianten heeft, of omdat het item zich in een container bevindt die vanuit meerdere varianten ontsloten kan worden. In dat geval staat er op de Itemtab onder de [Tonen]-knoppen een pulldown met de beschikbare varianten. De volgorde van die varianten in de pulldown was niet altijd logisch of correct. Dit is aangepast.
Standaard staat de variant die als default variant gekoppeld is aan de betreffende structuur bovenaan. Eventuele andere varianten die gekoppeld zijn aan de betreffende structuur volgen daarna, ook weer gesorteerd volgens wat ‘default’ is, en daarna alfabetisch.

IPCMS-781

Functionele uitbreiding: Check op diepte internetadressen
In de IPROX-Bibliotheek kunnen zowel internetadressen (friendly's) als redirectadressen worden aangemaakt. Voorheen konden er adressen worden aangemaakt die een pad hadden met meer niveaus dan technisch wordt ondersteund (standaard is dat 3 slashes).
Het is nu niet meer mogelijk om internet- en redirectadressen aan te maken met een te diep pad. Zodra een slash ‘te veel’ wordt toegevoegd aan de naam, wordt de OK-knop inactief. In het dialoog staat dan bv. de toelichting: "Maximum aantal niveaus (inclusief host): 3"

IPCMS-779

Functionele uitbreiding: SVG sprite 'big-buttons' uitbreidingen
Enkele klantspecifieke iconen zijn toegevoegd aan de sprite met 'big-buttons'

Zoekformulier