Weblog

Wat is een weblog?

Een weblog is een pagina, waarvan de inhoud door de eigenaar (de blogger) op eenvoudige wijze via de website kan worden uitgebreid of onderhouden. Een weblog kan door één blogger worden gevuld maar het is ook mogelijk dat meerdere bloggers gezamenlijk één weblog onderhouden.

weblog invoeren formulier

Inrichten van het weblog in IPROX

In feite zijn er slechts twee stappen in de IPROX beheeromgeving nodig om een weblog in werking te stellen.

Stap 1

Een weblog wordt aangemaakt op een plek in een site, net zoals andere paginatypen in IPROX.

Stap 2

De webmaster wijst in Autorisaties een gebruiker aan die het weblog gaat onderhouden (de eigenaar). De rol die hierbij hoort is "Toevoegen". Deze rol is bedoeld voor personen die een weblog bijhouden en via de live-omgeving bijdragen mogen toevoegen. De rol "Toevoegen' dient middels een specifieke taak aan het betreffende weblog-item te worden gekoppeld. Een weblogeigenaar met deze rol heeft geen rechten binnen de IPROX-beheeromgeving. Wanneer de eigenaar van het weblog ook bijdragen van bezoekers (en de reacties daarop) moet kunnen modereren, dient hij tevens de rol 'Moderator' toegewezen te krijgen.

Beheren van het weblog

De inhoud van een weblog wordt primair gevormd door zogenaamde ‘postings' (de bijdragen), die de eigenaar zelf toevoegt en uit eventuele reacties van bezoekers op deze postings. Het onderhouden van het weblog - de moderatie van bijdragen en reacties door de eigenaar - vindt ook plaats ‘aan de voorkant’, dus via de website of het intranet zelf.

Verschijningsvorm

Het weblog kent twee typen bezoekers: de bezoeker en de eigenaar. Afhankelijk van het type bezoeker verschillen de mogelijkheden en presentatie van de verschillende schermen van het weblog.

A - Weblog voor bezoekers

Als een gewone bezoeker het weblog bezoekt dan ziet hij primair de ‘actueel’-pagina. Daarnaast kan de bezoeker de archiefpagina, de reactiepagina en het reactieformulier te zien krijgen.

Actueelpagina

Deze pagina vormt de basis van het weblog. In omgekeerd chronologische volgorde (nieuwste boven) staan hier de bijdragen die door de eigenaar zijn ingevoerd. In beeld zijn altijd de meest recente bijdragen. Het aantal zichtbare bijdragen is redactioneel instelbaar. Oudere bijdragen zijn benaderbaar door gebruik te maken van de automatisch gegenereerde archief-links die zich meestal in de rechterkolom bevinden. Dit archief bundelt eerst per jaar en vervolgens per maand de bijdragen en biedt de mogelijkheid ‘terug te bladeren’.

Een bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Titel
 • Naam van de blogger (met email-link)
 • Datum en tijd van plaatsing
 • De tekst van de bijdrage

Bij iedere bijdrage kan een bezoeker een reactie achterlaten, maar dat alleen als de eigenaar van de bijdrage de reactie-optie beschikbaar heeft gesteld. Als bij een bijdrage reacties zijn geplaatst, wordt dit aangegeven onder de bijdrage (aantal reacties).

Archiefpagina

Wanneer het weblog groeit en voortschrijdt in de tijd, komen er bijdragen die wellicht ouder zijn dan 1 maand terug. Deze zijn te benaderen via de archiefpagina’s, die verder qua presentatie en functionaliteit vergelijkbaar zijn met de actueel pagina.

Reactiespagina

Wanneer de bezoeker klikt op de link met het aantal reacties dan wordt de betreffende reacties-pagina getoond. Hierop staan de reacties op de bijdrage in chronologische volgorde. Een reactie bestaat uit de naam van de reageerder (met emaillink indien emailadres is ingevuld), datum en tijd van de reactie en de reactietekst. Ook vanuit dit scherm is het mogelijk om te reageren op de bijdrage. Na klikken op de knop “Reageer” verschijnt er een formulier om een nieuwe reactie te plaatsen (reactieformulier).

Reactieformulier

Het plaatsen van reacties gebeurt via het reactieformulier. De getoonde velden zijn:

 • Reactie (tekstveld)
 • Naam
 • E-mail

Datum- en tijdsaanduiding worden automatisch door het systeem toegevoegd aan de reactie

B - Weblog voor eigenaar

Wanneer de eigenaar van het weblog is ingelogd, krijgen de bovengenoemde schermen extra functies. Zoveel mogelijk blijft wel de bovengenoemde opbouw gehandhaafd.

Actueel- en archiefpagina

Op deze pagina’s kunnen geplaatste bijdragen worden bewerkt of kan een nieuwe bijdrage worden geplaatst. In beide gevallen krijgt de eigenaar het bijdrageformulier te zien.

Bijdrageformulier

Zowel het bewerken van een bestaande bijdrage, als het toevoegen van een nieuwe bijdrage, gebeurt via dit formulier. De getoonde velden zijn:

 • Titel
 • Tekst
 • Naam
 • E-mail
 • Datum- en tijdvelden


Daarnaast kan de eigenaar van het weblog per bijdrage aangeven of er gereageerd mag worden. Daarbij heeft hij de keuze uit:

 • Reacties niet mogelijk
 • Reacties mogelijk, gemodereerd
 • Reacties mogelijk, ongemodereerd

Via het veld Notificatie kan de eigenaar van het weblog per bijdrage aangeven of hij bij elke geplaatste reactie via de mail een 'seintje' (notificatiemail) wil ontvangen.

Onderaan het bijdrageformulier staat de knop [Opslaan]. Na klikken op deze knop worden de ingevoerde gegevens opgeslagen en in een preview getoond. Vervolgens kunnen één of meerdere bijlagen (documenten of afbeeldingen) aan de bijdrage worden toegevoegd. Na klikken op de knop [Publiceren] wordt de bijdrage (met eventuele bijlagen) op het weblog getoond.

Reactiespagina

De eigenaar kan de reacties per stuk verbergen/vrijgeven of verwijderen. Indien bij de bijdrage is aangegeven dat reacties alleen gemodereerd geplaatst kunnen worden, zijn reacties pas zichtbaar op de website nadat ze door de eigenaar zijn vrijgegeven.

RSS-feed

Een bezoeker kan zich abonneren op de RSS-feed van een bepaald weblog. Via de RSS-reader ontvangt de bezoeker een seintje (notificatie) wanneer nieuwe bijdragen op het weblog zijn geplaatst. Ook is het mogelijk om per bijdrage een RSS-feed te activeren zodat nieuwe reacties worden gemeld.

Velddefinities paginatype Weblog

weblog tabblad met instellingen

Velden redactiescherm Weblog

Naam

Toelichting

Instellingen

Aantal postings per pagina

Aantal postings (=bijdragen) dat per pagina getoond kan worden. Bij meer bijdragen verschijnt een bladeroptie. Default=10

Aantal reacties per pagina

Aantal reacties dat per reactiepagina getoond kan worden. Bij meer bijdragen verschijnt een bladeroptie. Default=10

Aantal zoekresultaten per pagina

Aantal zoekresultaten dat per pagina getoond wordt. Bij meer bijdragen verschijnt een bladeroptie. Default=10

Maximale breedte afbeelding

Maximale breedte van de afbeelding die als bijlage toegevoegd kan worden aan de bijdrage. Default=400

Standaard Email adres afzender

Email adres als afzender van bericht dat eigenaar ontvangt wanneer een reactie op zijn bijdrage is geplaatst.

Standaard naam afzender

Naam als afzender van bericht dat eigenaar ontvangt wanneer een reactie op zijn bijdrage is geplaatst.

E-mailadres van de weblogger

E-mailadres waarnaar de notificaties worden verstuurd indien de blogger zijn emailadres niet heeft ingevuld.

Naam van de weblogger

Naam die gebruikt wordt indien de blogger zijn naam niet heeft ingevuld.

Archief niet tonen Aan = archief wordt niet getoond
Bijlagen niet toestaan Aan = er kunnen geen bijlagen worden toegevoegd aan de bijdrage en/ of reactie.
Externe link bij bijlage Aan = aan een bijlage kan een extrene link worden toegevoegd. Zo kan bijvoorbeeld aan een afbeelding een externe verwijzing worden verbonden.
Bezoekers mogen ook bijdragen doen Aan = bezoekers mogen niet alleen reageren maar zelf ook bijdragen plaatsen,
Vervalperiode reactiemogelijkheid De periode waarin de reactiemogelijkheid beschikbaar blijft in de weblog. Hierna wordt de reactiemogelijkheid verwijderd. De weblog zelf wordt NIET verwijderd uit het systeem.
Afzender adres attendering Adres van de afzender van de verzonden attenderings-mail, het "Van" veld.
E-mailattendering Adres waarnaar de attenderings-mail wordt verzonden, het "Aan" veld".
Maximale lengte bijdrage op overzichtspagina Geef hier aan hoeveel karakters er per bijdrage op de startpagina worden getoond. Bij meer karakters volgt automatisch een "lees meer" link.
Vervalperiode bijdrage Het aantal dagen dat een bijdrage zichtbaar blijft in de weblog. Hierna wordt de bijdrage automatisch verwijderd. De weblog zelf wordt NIET verwijderd uit het systeem.
E-mailadres postings verbergen Wanneer dit veld is aangevinkt, wordt het emailadres van de eigenaar niet getoond bij zijn bijdragen (postings).
E-mailadres reacties verbergen Wanneer dit veld is aangevinkt, wordt het emailadres van de bezoeker die reageert op een bijdrage niet getoond bij zijn reactie.

Inhoud

Inleiding

Inleidende tekst bovenaan de weblog

Tekst bij niets gevonden De inhoud van dit veld wordt getoond als er geen zoekresultaten zijn.
Categorie
Toevoegen Categorie Hier kunnen meerdere categorieën worden aangemaakt. De eigenaar kan bijdragen indelen per categorie, bijvoorbeeld alle bijdragen over onderwerp X. Door de bezoeker kan vervolgens gefilterd worden op categorie.

Zoekformulier