Feedback

Algemeen

De redacteur kan aan verschillende modulen een reactiemogelijkheid toekennen. Deze functionaliteit wordt op eenvoudige wijze via een formulier ontsloten. Bezoekers kunnen via dit formulier direct reageren op de pagina. De reacties worden al dan niet gemodereerd geplaatst.

Indien de reactiemogelijkheid is ingesteld, wordt het reactieformulier getoond op de betreffende pagina. Meestal is dit onderaan de pagina, maar op een andere plaats is ook mogelijk, bijvoorbeeld in de rechterzijbalk.

Initieel wordt de reactiemogelijkheid vaak toegevoegd aan artikelen maar in principe kan deze mogelijkheid worden toegevoegd aan alle paginatypen. Reacties doen niet mee in de zoekfunctie.

Een pagina met de optie Feedback zou er zo uit kunnen zien:

schermvoorbeeld feedback optie

CAPTCHA

Bezoekers kunnen direct reageren door het invullen van de velden die door de redacteur in het redactiescherm zijn aangegeven. De redacteur bepaalt tevens of de bezoeker een CAPTCHA moet invoeren bij het verzenden van zijn reactie. De CAPTCHA voorkomt dat er ongewenste automatisch gegenereerde reacties worden ingevoerd. CAPTCHA betekent: "Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart".

Indien deze optie redactioneel is ingesteld, toont het formulier een illustratie met een willekeurige letter/cijfercombinatie; de bezoeker moet deze overtypen. Machines kunnen dit niet waarmee voorkomen wordt dat dat er SPAM-reacties geplaatst worden.

Reacties

De reacties van de bezoekers verschijnen vervolgens onderaan de pagina. Bij elke reactie wordt automatisch de datum en het tijdstip van reageren getoond.

Reacties worden zonder hiërarchie achter elkaar geplaatst. Er kan dus niet op reacties van anderen worden gereageerd. Via IPROX-beheer of via de voorkant van de website kunnen geplaatste reacties door de moderator gewijzigd of verwijderd worden (zie verder).

Moderatie van reacties via IPROX-beheer

De moderator kan via IPROX alle reacties beheren (wijzigen en verwijderen).
De geplaatste reacties zijn op te vragen via het menu Moderatie > Feedback . Hier vindt men een overzicht van alle pagina's waarbij de reactiemogelijkheid is toegevoegd.

Na selectie van de te modereren pagina verschijnen de gegevens.

Het tabblad ‘Reacties’ of 'Bijdragen' toont een overzicht van alle reacties die bij het betreffende artikel geplaatst zijn. Vanuit dit scherm kan men bijdragen verwijderen door de radiobutton voor 'Verwijderen' aan te vinken en vervolgens linksonder op de knop [Aanpassen/Verwijderen] te klikken. Indien de optie Modereren voor het betreffende artikel op actief is gezet kan men op dezelfde manier reacties verbergen of tonen.

Via de link ‘Wijzig de bijdrage‘ komt men direct op de betreffende pagina in de site terecht (artikel + reacties). Ook hier kunnen door de moderator bijdragen aangepast, verwijderd of getoond/verborgen worden. NB: Dit kan alleen als de reactie-mogelijkheid 'actief'is.

Moderatie van reacties via de website

Het is tevens mogelijk om reacties ook direct via de voorkant van de website beheren. Hiertoe dient de moderator eerst in te loggen. Na inloggen zijn op de betreffende pagina per reactie een aantal extra moderatie-opties zichtbaar: aanpassen; verwijderen; tonen/verbergen.

Velddefinities

schermvoorbeeld tabblad reactiemogelijkheid of feedback met cursor voor extra informatie

Velddefinities Reactiemogelijkheid (Feedback)

Reactiemogelijkheid

Aan

De reactiemogelijkheid wordt beschikbaar gesteld voor deze pagina.

Actief

Aangevinkt = de reactie-optie is actief; er kan gereageerd worden.

Niet aangevinkt = bestaande reacties worden getoond maar er kunnen geen nieuwe worden geplaatst.

Modereren

Aangevinkt = een geposte reactie wordt niet direct getoond. Pas na accordering (vrijgeven) door de moderator wordt de reactie getoond.

Omgekeerd chronologisch sorteren

Aangevinkt = sortering van reacties in omgekeerd chronologische volgorde waarbij de meest recente reactie bovenaan staat.

Niet aangevinkt = sortering van reacties in chronologische volgorde waarbij de minst recente reactie bovenaan staat.

Geen titel

Aangevinkt = de bezoeker hoeft alleen een reactie in te voeren, er wordt geen titelveld getoond.

Emailadres verplicht

Aangevinkt = de bezoeker dient bij iedere reactie zijn/haar emailadres in te voeren.

Aantal reacties per pagina Maximaal aantal reacties dat per pagina getoond wordt. Bij meer reacties verschijnt een bladeroptie.

CAPTCHA gebruiken

Aangevinkt = de bezoeker dient een captcha in te voeren.

Bericht na verzending

Het bericht dat de bezoeker te zien krijgt na verzending van zijn reactie.

Afzender adres attendering
Wanneer een bezoeker geen emailadres heeft ingevuld bij zijn reactie, wordt het hier ingevulde adres gebruikt als afzenderadres in de attenderingsmail.
E-mail attendering
E-mailadres waarnaar een attendering wordt verstuurd als er een reactie is geplaatst bij het betreffende artikel.
E-mail adres optioneel verbergen
Aangevinkt: de bezoeker kan ervoor kiezen om zijn e-mailadres bij de reactie niet te tonen.

Melding op onvolledig ingevulde formulieren

Wanneer een bezoeker een reactieformulier wil verzenden zonder dat de verplichte velden zijn ingevuld, verschijnt een melding. Onder deze melding wordt een samenvatting getoond van de ontbrekende en/of foutief ingevoerde gegevens.

Reactiemogelijkheid en RSS-feed

Van elke pagina met een reactiemogelijkheid wordt een RSS-feed gegenereerd. Daarin staan de meest recente reacties bij het betreffende artikel. In het veld "Omschrijving rss feed" in het tabblad Reactiemogelijkheid, kan een omschrijving van de inhoud van de feed worden toegevoegd. Dit veld is niet verplicht. Deze omschrijving wordt, indien de browser dit toelaat, bij het opvragen van de feed getoond. De tekst 'Reacties op' in de titel van de feed is onderhoudbaar via de referentielijst.

Zoekformulier