Wat is nieuw in IPROX 4.3?

Functionaliteiten van IPROX CMS

IPROX 4.3 beschikt over een aantal nieuwe mogelijkheden ten opzichte van voorgaande versies. De belangrijkste veranderingen staan hieronder vermeld. Dat we hier versie 4.3 noemen is met reden. De release van IPROX 4.2 naar IPROX 4.3 was een grote stap voorwaarts die we hieronder in punten hebben opgenomen.

 1. Look-and-Feel
 2. Lightbox-editing
 3. Aanvullende informatie bij invoervelden

Andere opvallende en slimme functionaliteiten van IPROX CMS:

 1. Platformonhafhankelijk
 2. Webrichtlijnen
 3. Bewerken, de Editor
 4. Gebruiksvriendelijk
 5. Autorisatiemodel
 6. Versiebeheer
 7. Onderhoud van stijlsets

Look-and-Feel

De vormgeving in IPROX 4.3 is moderner en aangepast aan het werken op andere systemen dan alleen vaste computers met beeldschermen. Functieknoppen hebben meer ruimte en zijn logischer. Er is minder gebruik gemaakt van kleuren.

We gebruiken ook wel de term Front-end editing. De redacteur kan redactiewerk uitvoeren via de Live omgeving van de site. Hiervoor is een knop bereikbaar die voert naar een inlogscherm. Daarna kunnen de redactiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder tussenkomst van structuren en/of containers in IPROX. Lees meer hierover op deze pagina: Front-end editing in IPROX

Aanvullende informatie bij het invoeren (vraagteken)

Bij verschillende invoervelden kan het handig zijn extra informatie te tonen ten behoeve van het redactiewerk. De informatie toont als de gebruiker met de muis over het vraagteken bij het invoerveld schuift. Het ziet er zo uit: uitleg bij het vraagteken in redactieschermen IPROX

IPROX beschikt verder over een aantal slimme en handige functionaliteiten

Platformonafhankelijk

Redacteuren zijn niet meer aan Windows gebonden, maar kunnen op ieder gewenst platform werken. De officieel ondersteunde browsers zijn Internet Explorer 8 en hoger, Mozilla Firefox 3 en hoger en Google Chrome.

Webrichtlijnen

Er is een reeks mogelijkheden in de editor opgenomen om inhoud beter te laten aansluiten bij de webrichtlijnen. De volgende nieuwe markeringen kunnen worden aangebracht: afkortingen, definities, citeringen en blockquotes. Verder worden redacteuren actief geattendeerd op schendingen van webrichtlijnen zoals onlogische kophiërarchie, ontbrekende teksten bij afbeeldingen, dubbele breaks of tabelindelingen die niet aan de voorschriften voldoen.

U kunt ons document over Webrichtlijnen downloaden. Hierin staat nadere uitleg over webrichtlijnen en hoe deze in de praktijk toe te passen.

Bewerkenschermen en editor

De editor is verbeterd en uitgebreid. De meeste dialoogvensters zijn overgenomen van de bestaande editor, zodat de overgang voor redacteuren gemakkelijk zal zijn. Enkele opvallende zaken:

 • De diverse clusters die binnen een bewerkingsformulier aanwezig zijn (metagegevens, inhoud, zijbalk) worden over tabbladen verdeeld.
 • Met één actie kan een redacteur een instelbaar aantal clusters toevoegen (dit geldt bijv. voor een aantal alternatieven bij een poll, een aantal meerkeuzevragen in een formulier of links in een lijst).
 • Het (ver)plaatsen van hotspots binnen een imagemap is vereenvoudigd.
 • Bij afbeeldingen kan nu aan alle vier de zijden afzonderlijk de marge worden gedefinieerd.

Gebruiksvriendelijk

Het werken met IPROX is op een aantal punten iets gemakkelijker geworden.

 • Vanuit de structuur kan een pagina direct bewerkt of gepubliceerd worden zonder eerst het dialoogvenster opties te openen. We doen dit door middel van het snelmenu.
 • Menu's klappen duidelijker uit en laten zich gemakkelijker aanklikken.
 • Binnen de catalogus kunnen afbeeldingen en documenten als zip-bestand worden aangeboden.
 • Webmasters kunnen een systeemnotitie maken die vervolgens op het start/structuurscherm verschijnt (voor díe functies waarvoor de notitie zichtbaar zou moeten zijn). Dit is handig om bijvoorbeeld een (centrale) onderhoudsmededeling te kunnen doen. Bij het maken van een systeemnotitie, wordt deze standaard op het startscherm geplaatst. Het is ook mogelijk ervoor te kiezen deze notitie al op het inlogscherm te plaatsen.

Autorisatiemodel

Het autorisatiemodel is volledig verbeterd. Er zijn nieuwe mogelijkheden om gebruikers heel specifiek te autoriseren, bijvoorbeeld op een categorie in de catalogus. Ook zorgt het nieuwe model ervoor dat er op moderatieschermen geautoriseerd kan worden zodat bijvoorbeeld de enquêteresultaten van moderator A niet door moderator B kunnen worden ingezien. Er is een nieuw autorisatieprofiel beschikbaar, de autorisator.

Versiebeheer

Van iedere pagina wordt automatisch na iedere bewerking een nieuwe versie gemaakt. Er zijn 3 soorten versies: conceptversie, gepubliceerde versies en tijdelijke versies. Tijdens het bewerken ontstaan concept-versies; bij publicatie wordt de huidige (laatst bewerkte) versie gepubliceerd. Gepubliceerde versies blijven bewaard, concept-versies worden bij publicatie verwijderd. Een vorige versie van een pagina (incl. gekoppelde bestanden) kan door de redacteur worden bekeken of worden teruggehaald.

Onderhoud van stijlsets

Ook stijlsets zijn een vorm van inhoud en zijn vanaf nu ook via IPROX-CMS te onderhouden, dat wil zeggen: nieuwe releases van stijlsets kunnen in ZIP-vorm geupload worden. Oude versies blijven hierbij bewaard, zodat deze indien nodig teruggeplaatst kunnen worden. Op deze manier kunnen (kleine) stijlwijzigingen snel en veilig in productie worden geplaatst.

Zoekformulier