Wat is nieuw in IPROX 4.4?

Inleiding

Het meest in het oog springende nieuwe onderdeel van IPROX 4.4 is de nieuwe HTML-editor. De tweede opmerkelijke nieuwe functionaliteit is de mogelijkheid om vanuit IPROX direct te publiceren naar verschillende sociale media.

Waarom een nieuwe Editor?

Binnen IPROX werd een verouderde versie van deze WYSISYG-component gebruikt. Door de jaren heen is de editor ‘op maat geplooid’ om optimaal in te spelen op gebruikerswensen. Daarmee zijn we steeds verder afgedreven van de basis hetgeen de onderhoudbaarheid van deze standaard component niet ten goede kwam.

Met de steeds sneller wijzigende browserversies en het zich uitbreidend aantal Operating Systems (o.a. Windows 8 en Mac OSX) lopen we de laatste jaren regelmatig tegen technische uitdagingen aan. Waar deze voorheen opgelost konden worden door in te breken op de standaard component, lukt dat nu niet meer. Een herkenbaar probleem is bijvoorbeeld het plakken van inhoud vanuit bepaalde Office versies in IE9 waarbij er harde enters geïntroduceerd worden.

InfoProjects heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar editor-componenten die wereldwijd beschikbaar zijn. Op basis hiervan is gekozen voor de jongste versie van TinyMCE.

Editor in IPROX 4.4

Uitgangspunt voor de implementatie van de nieuwe editor is maximaal aan te sluiten bij de standaardvoorzieningen die deze component biedt. Aanvullend is minimaal maatwerk gerealiseerd om de IPROX-specifieke features te blijven ondersteunen op een manier die zo dicht mogelijk aansluit bij de huidige manier van werken. Doelstelling is beheersbaarheid: we willen de editor-core eenvoudig kunnen updaten en automatisch profiteren van de ontwikkelingen die op deze component plaatsvinden.

Kenmerken nieuwe editor

Voor elke redacteur zal direct duidelijk worden dat de nieuwe editor er wat anders uitziet en ook anders werkt. De praktijkervaring tot nu toe wijst uit dat het zeer snel went en dat er zeker geen cursus voor nodig is. In deze IPROX Help is de Editor tot in detail beschreven.

Publiceren naar sociale media

Standaard wordt de titel van de IPROX pagina gepost met daarbij de link naar de pagina. Indien gewenst kan er een regel beschikbaar komen om een kort bericht in te typen. Dit bericht verschijnt in dat geval met de link op het sociale media. Meer infomatie kunt u lezen op Publiceren naar Twitter.

Zoekformulier