Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Landingspagina

In verschillende IPROX configuraties komt het paginatype "Landingspagina" voor. Omdat de werking veelal implementatie-specifiek is, is er geen generieke beschrijving opgenomen. Informatie over Lay-out, waar de Landingspagina op is gebaseerd kunt u wel vinden in deze IPROX-HELP.

Zoekformulier